1 / 8

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Sosnowcu ukończyło rozbudowę kompostowni odpadów organicznych. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu” i kosztowała ponad 13,5 mln zł.

Rozbudowa rozpoczęła się w maju 2015 r. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko.

Celem projektu było zwiększenie możliwości przetwarzania odpadów biodegradowalnych trafiających do MPGO w Sosnowcu. Po zrealizowaniu inwestycji kompostownia osiągnęła przepustowość na poziomie minimum 26 000 Mg/rok, powiększając się o dodatkowe 6 modułów kompostowania odpadów ulegających biodegradacji oraz plac intensywnego dojrzewania kompostu, mieszczący 10 pryzm kompostujących.

Technologie kompostowania stanowią podstawowy element każdego zintegrowanego systemu gospodarki odpadami i są stosunkowo łatwe w eksploatacji. Instalacja do kompostowania zapewnia możliwość biologicznej stabilizacji odpadów ulegających biodegradacji, a jej celem jest uzyskanie odpowiednich poziomów recyklingu organicznego, unieszkodliwienie odpadów pod względem sanitarno-epidemiologicznym. Skutkiem stosowania takich rozwiązań jest zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko redukując ich oddziaływanie na środowisko naturalne.

W kompostowni odpadów ulegających biodegradacji procesowi kompostowania poddawana jest frakcja 0-80 mm wydzielona ze strumienia odpadów komunalnych. Proces ten przebiega w trzech fazach: kompostowanie intensywne w systemie zamkniętym, dojrzewanie intensywne oraz dalsze dojrzewanie w pryzmach. Natomiast w kompostowni odpadów zielonych procesowi biodegradacji poddawane są odpady zielone zbierane selektywnie takie jak liście, trawa i gałęzie. Produktem ich przetwarzania jest kompost, mogący znaleźć zastosowanie do użyźniania gleby, rekultywacji terenów poprzemysłowych, aranżowania terenów zieleni miejskiej czy w gospodarce leśnej.

Technologie kompostowania wykorzystywana w MPGO w Sosnowcu pozwala na ograniczenie uciążliwości procesu biodegradacji odpadów. Proces ten przebiega w systemie zamkniętym, nie powodującym emisji gazów, pyłów i nieprzyjemnych zapachów do atmosfery.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

3 Komentarze

  1. Ostatnie zdanie …” Proces ten przebiega w systemie zamkniętym, nie powodującym emisji gazów, pyłów i nieprzyjemnych zapachów do atmosfery” jest nieprawdziwe, na Kujawskiej czasami tak śmierdzi że można się udusić.

  2. Kompostowaniem powinno nazywać się proces przetwarzania odpadów zielonych i ew. frakcji organicznej odpadów komunalnych zbieranej selektywnie u źródła – w wyniku tego procesu powstanie kompost
    A
    Traktowanie materii „organicznej” wydzielonej ze zmieszanego strumienia odpadów wielkośći 0-80 stabilizacją a rezultat tego procesu stabilizatem

    Membranę trzeba wymieniać bo się kolmatuje.
    Pytanie jeszcze jakie jest stężenie czy liczba bakterii w powietrzu ujętym np. w pobliżu kompostowni, lub nad membraną.

Skomentuj