W Mieścisku (woj. wielkopolskie) zostanie rozbudowana oczyszczalnia ścieków komunalnych. W ramach pierwszego etapu inwestycji powstanie pionowe sito spiralne, komora stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego, a także punkt pomiarowy ścieków oczyszczonych.

Ponadto będzie zmodernizowana przepompownia ścieków surowych, stacja dmuchaw oraz reaktor biologiczny z wydzielonymi strefami: tlenową i niedotlenioną. W komorze denitryfikacji zostaną zainstalowane mieszadła zatapialne, natomiast w komorze tlenowej system napowietrzania ścieków sprężonym powietrzem z zastosowaniem dyfuzorów membranowych. Średnia przepustowość obiektu po wykonaniu I etapu wyniesie 400 m3/d. Koszt przedsięwzięcia określono na ponad 1,6 mln zł (brutto). Pieniądze na realizację inwestycji będą pochodziły z budżetu gm. Mieścisko oraz z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zadanie do końca października 2011 r. wykona firma Ata-Technik z Budzynia.
(mm)

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj