Z końcem 2008 roku firma inżynierii środowiska PP-EKO zakończyła rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zakładach Przetwórstwa Spożywczego Maków. Inwestycja warta łącznie 4,8 mln zł dotowana była za środków unijnych.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków została przeprowadzona w dwóch etapach. Pierwszy, zrealizowany w 2007 roku, dotowany był ze środków unijnych, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich”. Jego wartość to 3,5 mln zł. Drugi, właśnie ukończony etap o wartości 1,3 mln zł, współfinansowany był również ze środków unijnych w ramach programu SPO.
 
Oczyszczalnia została wybudowana wspólnie przez PP-EKO i radomską firmę budownictwa inżynieryjnego AZ-BUD. Pierwszy etap inwestycji obejmował kompleksową modernizację części biologicznej oczyszczalni, wg technologii i projektu opracowanego przez PP-EKO Sp. z o.o.. W jego ramach wykonano prace obejmujące system przesyłowy ścieków z zakładu do oczyszczalni i nowoczesne reaktory biologiczne z mikroorganizmami wspomagającymi proces oczyszczania w obecności tlenu. Druga, zakończona właśnie faza realizacji, obejmowała „gospodarkę osadową”, w tym instalację do mechanicznego odwadniania osadów.

– Pomimo ograniczonych środków, dzięki aktywnej postawie inwestora otwartego na nasze sugestie, w stosunkowo krótkim czasie udało się wybudować kompletną oczyszczalnię ścieków, która daje stabilny efekt oczyszczania – ocenia inwestycję dr inż. Paweł Pietraszek, Dyrektor ds. Technologii w PP-EKO Sp. z o.o.

Po modernizacji i rozbudowie maksymalny przepływ oczyszczalni został podniesiony do poziomu 700 m³ na dobę. Ścieki odprowadzane przez ZPS Maków uzyskały bardzo wysokie parametry. Wdrożone technologie są zgodne z tzw. BAT czyli najlepszymi z dostępnych technik dla oczyszczania ścieków w przemyśle spożywczym.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj