Odbyło się już trzecie spotkanie Straży Miejskiej z mieszkańcami Poznania, które tym razem miało miejsce w dzielnicy Jeżyce. Poruszono m.in. jątrzący problem psich odchodów na chodnikach.

Stoisko przygotowane przez strażników i pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UM cieszyło się dużym zainteresowaniem. Aż 87 osób wypełniło ankiety, zgłoszono też kilkanaście interwencji w sprawach porządkowych.
 
W zdecydowanej większości mieszkańcy okolic ul. Sokoła, źle i bardzo źle ocenili czystość po psach, natomiast tylko co piąty ankietowany wiedział gdzie można wyrzucać psie odchody. Jeszcze gorzej, bo tylko 8 osób umiało sprecyzować działania UMP na rzecz poprawy czystości po psach, lecz wiedza ta ograniczała się do ostatnich działań straży miejskiej /malowanie chodników/ i worków zakupionych przez UMP. Konieczność tworzenia dużych psich wybiegów popierali praktycznie wszyscy ankietowani, bo aż 83 osoby. Należy dodać, że rozmówcami Strażników byli nie tylko posiadacze psów – w tym względzie ankietowani podzielili się równo po 50%.
 
Pierwsze wstępne podsumowanie ankiet zostanie przekazane na początku września. Ze zgłaszanych interwencji najczęściej powtarzały się uwagi dotyczące zbyt małej ilości ulicznych koszy na drobne odpady.
 
Osoby posiadające psy otrzymały pakiety worków do sprzątania odchodów, natomiast wszyscy rozmówcy dostali torby wielokrotnego użytku oraz informacje o zasadach recyklingu odpadów. Dla najmłodszych były kolorowe wiatraczki i oryginalne plany lekcji. Kolejne takie spotkanie odbędzie się  w czwartek, 7 sierpnia, na terenie poznańskiego Raszyna, w godzinach od 15 do 17. 

źródło: Straż Miejska Miasta Poznania

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj