Referat Estetyzacji Miasta Urzędu Miasta w Gdańsku rozpoczął cykl spotkań z mieszkańcami Siedlec, dotyczącym kolorystyki i detalu elewacji ocieplanych budynków.

Stworzona przez referat "Koncepcja operacyjna rewaloryzacji i modernizacji elewacji w rejonie ulic Kartuskiej – Malczewskiego – Zakopiańskiej w Gdańsku" wbrew skomplikowanej nazwie jest próbą prostej odpowiedzi na zastaną na Siedlcach sytuację, gdzie postępuje proces chaotycznych termomodernizacji – tłumaczą urzednicy.

– Opracowanie zawiera wytyczne kompozycyjne, kolorystyczne, a także dotyczące odtwarzania detalu architektonicznego, które mają stanowić swojego rodzaju ściągę dla projektantów następnych modernizacji. Opracowanie ma zostać przyjęte przez wspólnoty uchwałami zobowiązującymi je do stosowania się do tych ujednoliconych wytycznych niezależnie od tego, kiedy planują ocieplenie budynku. Skoordynowanie prac remontowych w tym rejonie ma wpłynąć na poprawę estetyki i ochronę cennej zabudowy z lat 50. przed dalszą degradacją – wyjaśnia Michał Szymański, kierownik Referatu Estetyzacji Miasta.

Celem Referatu ds. Estetyzacji Miasta, powołanego przez prezydenta Gdańska jest przeciwdziałanie nasilającym się negatywnym zjawiskom w zakresie jakości i estetyki przestrzeni publicznej. Jednym z obszarów działań Referatu jest właśnie kolorystyka elewacji.

– Bardzo cieszy nas fakt, że inicjatywa wyszła od samych mieszkańców, których efekt nieskoordynowanych prac modernizacyjnych ich budynków zwyczajnie razi. Takie działania nie są wówczas poczytywane za „narzucane”, a tym samym odnoszą lepszy skutek. Podczas spotkań przedstawiamy opracowaną przez nas koncepcję oraz zasady ładu przestrzennego i relacji między wyglądem budynków a jakością przestrzeni publicznej. Pytamy mieszkańców o ich zdanie w tym zakresie. Jak do tej pory, podczas spotkań obecni na nich mieszkańcy zgodnie wyrazili poparcie i chęć przyjęcia zaproponowanej przez nas koncepcji – mówi Szymański.

Kolejne spotkania odbędą się 29 i 30 października o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 14.,przy ul. Kartuskiej 126A w Gdańsku.

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj