O budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów i formy współpracy ze Związkiem Gmin Zlewni Górnej Baryczy rozmawiali prezydenci Ostrowa Wlkp. Radosław Torzyński i Stanisław Krakowski oraz prezes ZOiGO MZO SA Andrzej Strykowski z Krystyną Poślednią, wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego.

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego zakłada, że w regionie może powstać kilka obiektów rozmieszczonych w poszczególnych miejscowościach obsługiwanego regionu. ZZO Koźmin – Ostrów Wlkp. Składać się będzie z dwóch powiązanych ze sobą obiektów: Obiekt nr 1 – Koźmin, Obiekt nr 2 – Ostrów Wielkopolski.

– Zakład Zagospodarowania Odpadów Ostrów/Koźmin jest rozumiany jako zespół dwóch powiązanych ze sobą obiektów i ten zespół ma funkcjonować. Aktualizacja planu miała miejsce w marcu 2008 roku. Zespół gmin musi tworzyć 150 tysięcy mieszkańców, im więcej mieszkańców tym koszty funkcjonowania są niższe. Linie demarkacyjne są ustalone na wyższym szczeblu – mówiła na spotkaniu wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krystyna Poślednia. – My jesteśmy w tej chwili koordynatorem powstania tego typu zakładów. Plan jest uchwalony, nie ma mowy o jego zmianie. 2012 rok nadchodzi nie tylko dla piłki nożnej, po tym terminie samorządy będą płacić kary za niższy niż zakładano procent odzysku odpadów.

Ostrów Wielkopolski proponuje utworzenie spółki ze Związkiem Gmin Zlewni Górnej Baryczy i „satelickimi” gminami, które nie są skupione w ZGZGB.

– My już na spotkaniu w Krotoszynie z burmistrzem Julianem Joksiem zadeklarowaliśmy, że chcemy i będziemy to robić wspólnie ze Związkiem Gmin Zlewni Górnej Baryczy. Musimy tylko wypracować w jakiej formule współpracujemy. Związek proponuje nam wstąpienie do ich grona. U nas jest to bardziej skomplikowane, ponieważ właścicielem terenów, na których Zakład Zagospodarowania Odpadów miałby powstać jest spółka ZOiGO „MZO” SA. Dlatego proponujemy powołanie spółki wspólnie ze Związkiem Gmin Zlewni Górnej Baryczy – podkreślał Radosław Torzyński, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Krystyna Poślednia zasugerowała, by na kolejne spotkanie przygotować wstępny statut takiej spółki, koncepcję działania oraz regulację prawną.

– To, że „przypisanie” gmin do konkretnego Zakładu nie zostało dokonane odgórnie bardzo komplikuje sprawę. Poszczególne samorządy kalkulują koszty, liczą i patrzą gdzie byłoby taniej, ale to powoduje, że gminy zainteresowane budową zakładów nie mogą „dopiąć” budżetu, bo do końca nie wiedzą, ile gmin będzie partycypować w kosztach budowy. Lepiej byłoby, gdyby Urząd Marszałkowski wyznaczył z góry gminy przynależne do danego Zakładu – dodaje zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego Stanisław Krakowski.

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów musi powstać, bo zgodnie z wytycznymi unijnymi i zapisami krajowego planu gospodarki odpadami musi nastąpić zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie. Planowany zakład powstanie na działce w ramach już istniejącego składowiska odpadów przy ul. Staroprzygodzkiej. Teren ma kształt trapezu o powierzchni około 3,2 hektara. Jest fragmentem obszaru zajmowanego obecnie przez składowisko odpadów i czynna kopalnię kruszywa.

– Budowa zakładu i realizacja programu segregacji sprawi, że na wysypisko trafiać będzie znacznie mniej odpadów, tylko te których nie można już powtórnie wykorzystać. Oznacza to, że o ok. 10 lat można wydłużyć ,,żywotność’’ poszczególnych kwater składowiska. W 2010 roku zgodnie z wymogami unijnymi należy spełnić poziom odzyskiwania na poziomie 25 proc. odpadów ulegających biodegradacji. Teraz na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego odzyskuje się 6 %. – dodaje Andrzej Strykowski, prezes ZOiGO „MZO” SA w Ostrowie Wielkopolskim.

Kolejne spotkanie władz Ostrowa Wielkopolskiego, przedstawicieli Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy i Urzędu Marszałkowskiego odbędzie się w pierwszej połowie maja 2009 r.

źródło: ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Czytaj więcej

Skomentuj