1 / 2

Do 2024 r. ma powstać druga linia technologiczna w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie. PGE Energia Ciepła z Grupy PGE ogłosiła postępowanie przetargowe na wybór generalnego wykonawcy tej rozbudowy.

Przetarg został ogłoszony pod koniec czerwca. Przedmiotem zamówienia, realizowanego w formule „zaprojektuj i zbuduj”, jest zabudowa drugiej linii technologicznej instalacji termicznego przekształcania odpadów znajdującej się na terenie Oddziału Elektrociepłownia w Rzeszowie. Termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na 21 września 2021 r.

– Dzięki budowie drugiej linii technologicznej w ITPOE zwiększy się jej wydajność. Po zakończeniu inwestycji w 2024 r. będziemy w stanie przetwarzać w sumie do 180 tys. ton odpadów rocznie. Odzyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej z odpadów poprawia efektywność lokalnego systemu gospodarowania odpadami i doskonale wpisuje się w gospodarkę obiegu zamkniętego – powiedział Paweł Majewski, dyrektor elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie.

Druga linia Instalacji zostanie zbudowana w istniejącym budynku i w maksymalnym stopniu będzie wykorzystywać istniejącą infrastrukturę, która powstała w ramach prac związanych z budową pierwszej linii przetwarzania, działającej od końca 2018 r.

Realizacja budowy ITPOE w Rzeszowie od początku zakładała powstanie dwóch linii technologicznych o łącznej zdolności przetwarzania 180 tys. ton odpadów rocznie. Zgodnie z tymi założeniami zaprojektowany został budynek główny wraz z rozwiązaniami komunikacyjnymi oraz instalacjami pomocniczymi. Aktualna wydajność pierwszej linii wynosi ok. 100 tys. ton odpadów rocznie. Wydajność drugiej to kolejne 80 tys. ton.

Rozbudowana instalacja ITPOE będzie nadal przetwarzać odpady komunalne oraz odzyskiwać z nich energię elektryczną i ciepło dla mieszkańców Rzeszowa przyłączonych do miejskiego systemu ciepłowniczego.

źródło: Biuro Prasowe PGE Energia Ciepła

Czytaj więcej

Skomentuj