Projekt skierowany jest do chcących zapoznać się z problematyką współczesnej ochrony środowiska. Jej adresatami są przedstawiciele placówek oświatowych, funkcjonujących w miejscowościach, gdzie swoją działalność prowadzą firmy – realizatorzy Programu „Odpowiedzialność i Troska”.

W pierwszą edycję na przełomie 2009/2010 roku zaangażowały się dwie firmy chemiczne realizujące Program: Anwil S.A. (przy wsparciu CHEMEKO Sp. z o. o) z Włocławka oraz  Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach. Wówczas słuchaczami Akademii zostało 37 pedagogów, reprezentujących zarówno przedszkola, ale i wszystkie typy szkół. W drugą edycję, oprócz wspomnianych firm, zaangażowały się także: BASF Polska Sp. z o.o. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. więc dodatkowo o tym jak nauczać o ochronie środowiska, dowiedzą się pedagogowie ze Śremu i Płocka. W sumie w 4 miastach, słuchaczami drugiej edycji zostanie 67 pedagogów.

Najszybciej w ławkach zasiądą nauczyciele z Puław. Tam pierwszy zjazd EAU odbędzie się już dzisiaj. W każdym z miast spotkania w ramach Akademii wyglądać będą podobnie. Pierwszym zjazdom towarzyszyć będzie wręczenie indeksów słuchaczom, którzy w kwietniu bądź maju zakończą edukację i otrzymają zaświadczenia. Słuchaczy czeka pięć  zjazdów, podczas których organizatorzy zapewniają wykłady ekspertów, a także wycieczki m.in. po zakładach organizujących Akademię czy np. w Puławach do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków i składowiska odpadów komunalnych. Uczestnicy otrzymają także komplet materiałów dydaktycznych, które mogą później wykorzystać w procesie edukacyjnym dzieci  i młodzieży.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj