Poszukiwania nowych zasobów wody, rozbudowa wodociągów w rejonie Tucznawy i kanalizacji w rejonie Gołonoga, a także ważna inwestycja na osiedlu między ulicami Mickiewicza i Krasińskiego. Tak w skrócie zapowiadają się najważniejsze inwestycje Dąbrowskich Wodociągów w 2020 roku.

W tym roku w Dąbrowie będą realizowane dwie inwestycje. Pierwsza to budowa drugiej nitki wodociągowej do Tucznawy o długości 4 km. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dostawy wody z alternatywnego źródła mieszkańcom oraz zakładom przemysłowym zlokalizowanym w tej dzielnicy.

Druga inwestycja dotyczy źródeł wody. – Ze względu na zmieniający się klimat i kurczące się zasoby wodne, poszukujemy alternatywnych źródeł dostaw wody. Pilotażowym projektem będzie rozpoczęta  w tym roku budowa studni głębinowej w rejonie Zazdrości w gminie Łazy oraz budowa kolejnych studni piezometrycznych pozwalających na bieżące monitorowanie ilości i jakości przepływającej wody w warstwach wodonośnych zasilających obecne ujęcia Dąbrowskich Wodociągów – tłumaczy Lucyna Żurek, kierownik Działu Inwestycji i Wykonawstwa w Dąbrowskich Wodociągach.

W marcu na osiedlu między ulicami Mickiewicza i Krasińskiego zostanie wymieniona sieć wodociągowa, kanalizacyjna, sanitarna i deszczowa. Część prac w tym rejonie, tj. ulic 6 Sierpnia i Mickiewicza zostało zrealizowanych w ubiegłych latach.

W tym roku rozpocznie się również budowa kolektora o długości 2 km od Al. Zagłębia do rejonu ul. Północnej, który zapewni bezawaryjny transport ścieków z dzielnic: Gołonóg, Ząbkowice i Tucznawa. Z uwagi na głębokość kanału oraz kolizje z torami PKP i nawodniony teren, zadanie to jest niezwykle skomplikowane technicznie. – Równocześnie przy jego realizacji musimy uwzględniać prace prowadzone przez Gminę Dąbrowa Górnicza w rejonie Al. Zagłębia i poprowadzić je w taki sposób, aby nie zablokować jednej z głównych ulic miasta – tłumaczy Lucyna Żurek.

Czytaj więcej

Skomentuj