Reklama

envicon 2023 ad1a

Tag: inwestycje wod-kan

Łącznie artykułów: 18.

Sejm uchwalił specustawę o rewitalizacji Odry. Za zaniedbania kary nawet do 1 mln zł

Sejm uchwalił specustawę o rewitalizacji Odry. Za zaniedbania kary nawet do 1 mln zł

14.07.2023
0

Sejm uchwalił w czwartek ustawę o rewitalizacji rzeki Odry. Dzięki nowym przepisom będzie można sprawniej prowadzić konieczne inwestycje. Wprowadzone też zostaną kary - nawet do 1 mln zł za zaniedbania, które zagrożą zdrowiu lub życiu ludzi i bezpieczeństwu środowiska. Za uchwaleniem ustawy głosowało 235 posłów, 218 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej w głosowaniach posłowie odrzucili wszystkie 15 poprawek, które zostały złożone przez posłów opozycji i wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości.

Zagrożone inwestycje w wodociągi

Zagrożone inwestycje w wodociągi

Bez środków unijnych transformacja jest niemożliwa, dlatego tak ważne jest wskazanie kierunku inwestycji. Na zagrożenia inwestycyjne mają również wpływ inne czynniki, takie jak okres weryfikacji taryf czy podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Ten ostatni czynnik bezpośrednio wpływa na niższe przychody dla gmin, a to w praktyce oznacza przesunięcie finansowań inwestycyjnych na bieżące wydatki wodociągów. Wojna w Ukrainie i kryzys klimatyczny mają to samo źródło – paliwa kopalniane.

53 mln zł na inwestycje wod-kan w woj. mazowieckim

53 mln zł na inwestycje wod-kan w woj. mazowieckim

03.03.2020
0

O środki unijne na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową w ramach zorganizowanego konkursu PROW, mogły ubiegać się gminy z woj. mazowieckiego, a także spółki, w których jedynym udziałowcem są jednostki samorządu terytorialnego. Wpłynęły już 153 wnioski, a 45 projektów będzie objętych wsparciem.

Ruszają inwestycje wod-kan w Dąbrowie Górniczej

Ruszają inwestycje wod-kan w Dąbrowie Górniczej

02.03.2020
0

Poszukiwania nowych zasobów wody, rozbudowa wodociągów w rejonie Tucznawy i kanalizacji w rejonie Gołonoga, a także ważna inwestycja na osiedlu między ulicami Mickiewicza i Krasińskiego. Tak w skrócie zapowiadają się najważniejsze inwestycje Dąbrowskich Wodociągów w 2020 roku.

Duże inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne w Warszawie

Duże inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne w Warszawie

28.02.2020
0

Ponad 72 km nowych przewodów wodociągowych oraz ok. 45 km kanałów planuje wybudować w 2020 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Warszawie na terenie miasta i okolicznych gmin. Na realizację tych inwestycji przeznaczy ponad 360 mln zł.

Prawie 2 mln zł na poprawę sieci wodociągowej

Prawie 2 mln zł na poprawę sieci wodociągowej

27.02.2020
0

Gmina Gniew uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na poprawę infrastruktury wodociągowej na terenach wsi Rakowiec, Małe Wyręby i Wielkie Wyręby. Wartość inwestycji to prawie 4 mln zł.

Modernizacja sieci kanalizacyjnej za prawie 10 mln zł

Modernizacja sieci kanalizacyjnej za prawie 10 mln zł

26.02.2020
2

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku zawarło umowę na modernizację sieci kanalizacyjnej. Wartość inwestycji to ok. 9,4 mln zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Prawie 100 mln zł na oczyszczalnię ścieków w Bydgoszczy

Prawie 100 mln zł na oczyszczalnię ścieków w Bydgoszczy

25.02.2020
0

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy zawarły kontrakt na drugi etap modernizacji oczyszczalni ścieków Kapuściska. Realizacja projektu ma na celu dostosowanie węzła osadowego do poziomu ładunków dopływających do oczyszczalni, zwiększenie stabilności i niezawodności procesu oczyszczania ścieków, wzrost przepustowości, zmniejszenie oddziaływanie na środowisko oraz budowę inteligentnego systemu zarządzania obiektami wodno-kanalizacyjnymi.

Inwestycje wod-kan w Wielkopolsce z 76 mln zł dofinansowania

Inwestycje wod-kan w Wielkopolsce z 76 mln zł dofinansowania

08.05.2018
0

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził listę inwestycji wodno-ściekowych, które zostaną dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania projektów wynosi 76 mln zł. Do wielu gmin popłyną największe dotacje w ich historii.

css.php
Copyright © 2023