Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie rozstrzygnęło przetarg na bezwykopową modernizację sieci kanalizacyjnej o długości ponad 3,5 km. Do przeprowadzanie robót wybrano konsorcjum szczecińskich firm GSG Industria oraz Blejkan.

W postępowaniu przetargowym, oprócz konsorcjum szczecińskich firm, uczestniczyły jeszcze dwa inne podmioty – warszawska firma Aarlseff oraz wrocławskie przedsiębiorstwo Teco.

Zwycięska propozycja okazała się najniższa cenowo – GSG Industria oraz Blejkan wycenili realizację zadania na 4,4 mln zł. Oferta Aarlseff opiewała na 5,4 mln zł, a Teco na 7,4 mln zł. Warszawskie MPWiK na realizację projektu zamierza przeznaczyć nieco ponad 5,2 mln zł.

Modernizacja zostanie przeprowadzona metodą CIPP (Cured In Place Pipe). Odnowione zostaną m.in. przewody w zakresie średnic DN200–DN800 oraz doszczelnione czynne przyłącza i wbudowane na kanale przewietrzniki.

Zgodnie z dokumentacją przetargową w renowacji wykorzystane zostaną wykładziny niezawierające styrenu i związków kobaltu oraz rękawy filcowe z włókna poliestrowego. Sztywność obwodowa rękawów nie może być mniejsza niż 2 kN/m2 dla dróg gminnych i wewnętrznych oraz 4 kN/m2 dla dróg powiatowych, a redukcja średnicy kanału po renowacji nie może być większa niż 8%.

Celem inwestycji jest poprawa hydraulicznych warunków przepływu, zmniejszenie oporów oraz podniesienie sprawności hydraulicznej kanałów, a co za tym idzie, obniżenie kosztów eksploatacyjnych.

Wodociągi wstrzymują modernizację sieci wodociągowej

Czytaj więcej

Skomentuj