Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku wstrzymuje wszystkie planowane w najbliższym czasie prace modernizacyjne sieci wodociągowej, które mogłyby skutkować przerwami w dostawach wody.

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem MPWiK we Włocławku zawiesza wszelkie prace modernizacyjne, które mogłyby skutkować przerwami w dostawie wody, a jego pracownicy będą jedynie usuwać awarie, jeśli do takich dojdzie.

W komunikacie do mieszkańców MPWiK podkreśla, że dostawy wody, a także odbiór i oczyszczanie ścieków nie jest w żadnym stopniu zagrożone. – Woda jest i będzie dostarczana do mieszkańców Włocławka w takiej ilości, jaka będzie potrzebna, a ścieki są i będą odbierane – informuje spółka.

Do minimum ograniczono również kontakt z klientami. Spółka apeluje, aby w razie potrzeby mieszkańcy kontaktowali się z firmą telefonicznie, mailowo lub listownie.

Warto przypomnieć, że prace modernizacyjne wstrzymało również MPWiK w Warszawie. Zawieszenie odczytów wodomierzy i ograniczenia w kontaktach z mieszkańcami wprowadziło wiele innych spółek wodociągowych.

Koronawirus COVID-19 i gospodarka komunalna:

Odbiór odpadów a koronawirus. Gospodarka odpadami musi być priorytetem

Wodociągi zawieszają odczyty wodomierzy i ograniczają kontakt z klientami

PSZOK-i nie odbierają odpadów z powodu koronawirusa

Koronawirus zabija branżę targową. Firmom grozi bankructwo

Koronawirus. Miasta wdrażają środki bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej

Wodociągi zapewniają: nie będzie przerw w dostawie wody

Czytaj więcej

Skomentuj