Niecałe 35 mln zł dofinansowania na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne trafi do lubuskich samorządów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-20.

Zarząd regionu rozstrzygnął właśnie kolejny konkurs w tym obszarze – poinformował dyr. Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego Arkadiusz Dąbrowski.

Wpłynęły 53 wnioski na łączną kwotę ok. 60 mln zł. Dofinansowanie, prawie 35 mln zł, zostało przyznane dla 36 projektów z gmin do 5 tys. mieszkańców, a 11 znalazło się na liście rezerwowej. Sześć wniosków odrzucono.

Przedsięwzięcia, które uzyskały dofinansowanie dotyczą budowy na obszarach wiejskich sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków czy modernizacji infrastruktury. Chodzi o inwestycje m.in. w gminach: Trzebiel, Maszewo, Trzciel, Zabór czy Zwierzyn.

– Trudno uwierzyć, że w XXI wieku np. gmina Zwierzyn w przyszłym roku zrobi swój pierwszy kilometr kanalizacji – powiedział wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn podczas konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

– Będzie to możliwe dzięki złożonemu projektowi „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Zwierzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Górki Noteckie wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków”. Należy tu pochwalić młodych i aktywnych wójtów: Karola Neumanna i Marka Halasza, którym bardzo zależy na czystym środowisku.

– W tym naborze, do rozdysponowania mieliśmy prawie 8 mln Euro – wyliczył Arkadiusz Dąbrowski, dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

– Unia Europejska przekazuje pieniądze właśnie w tej walucie. My z publikacją listy rankingowej byliśmy gotowi już w połowie listopada. Ale wówczas musieliśmy przeliczać wg kursu październikowego, który był dla nas mniej korzystny. Zdecydowaliśmy się opublikować listę w grudniu, wg korzystniejszego przelicznika z listopada. Złoty osłabł wobec euro i dzięki temu mieliśmy więcej pieniędzy, co w konsekwencji spowodowało, że do bezpośredniego finansowania załapała się gmina Zabór.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj