Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził listę inwestycji wodno-ściekowych, które zostaną dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania projektów wynosi 76 mln zł. Do wielu gmin popłyną największe dotacje w ich historii.

Dofinansowanie otrzymało 10 projektów, które zostały pozytywnie ocenione w ramach konkursu i uzyskały największą liczbę punktów. Są to gmina Kłecko, gmina Krzykosy, gmina Łobżenica, gmina Zagórów, gmina Osieczna, gmina Chocz, gmina Żgów, gmina Wijewo, gmina Ostrowite i gmina Kuślin.

Największa inwestycja w Kłecku

Na pierwszym miejscu listy rankingowej znalazł się projekt podgnieźnieńskiej gminy Kłecko – budowa oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej. Całkowity koszt inwestycji to 19,7 mln, dofinansowanie z WROPO wyniesie 10 mln zł. To największa dotacja uzyskana przez gminę Kłecko i najdroższa inwestycja w ostatnim 20-leciu. Realizacja inwestycji już się rozpoczęła, trwa budowa oczyszczalni.

Więcej na temat inwestycji wod-kan w Polsce podczas kongresu Envicon Water 5-6 czerwca 2018 r. w Bydgoszczy

Przedsięwzięcie zakłada budowę nowych elementów i obiektów na terenie oczyszczalni ścieków: stacji zlewczej ścieków, reaktora biologicznego oczyszczania, komór pomiarowych i wodomierzowych, budynku technicznego oraz wiaty technologicznej osadu. Obiektami zaadaptowanymi na potrzeby przebudowanej oczyszczalni ścieków będą: zbiornik wielofunkcyjny, zagęszczacz grawitacyjny osadu, przepompownię ścieków wewnętrznych i oczyszczonych oraz budynek socjalno-administracyjny. Inwestycja ma być zrealizowana do 30 marca 2020 r.

Na drugim miejscu listy znalazła się budowa sieci wod-kan w gminie Krzykosy. Inwestycja będzie kosztowała 41 mln zł, a dotacja wyniesie 21 mln zł.

Trzecie miejsce na podium należy do gminy Łobżenica i jest to „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Liszkowo i modernizacją sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada” warta 8,4 mln zł z dotacją 4,2 mln zł.

10 projektów do realizacji

Gmina Zagórów sfinansuje rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków za 16,7 mln zł, a dotacja wyniesie 8,6 mln zł.

Osieczna dostanie pieniądze na projekt budowę kanalizacji i rozbudowę oczyszczalni za 21,8 mln zł z dotacją 11,2 mln zł.

Pozostałych pięć projektów uzyskało dotacje od 2,2 do 6,3 mln zł. Oficjalne przyznanie dotacji nastąpi w momencie podjęcia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwały wskazującej projekty do dofinansowania. W całym konkursie do wzięcia jest 80 mln zł, więc dofinansowanie dla pierwszych 10 projektów nie powinno być zagrożone. Wiele inwestycji jest już w trakcie realizacji.

Projekty zostaną dofinansowane w ramach konkursu dla Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

Skomentuj