Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy zawarły kontrakt na drugi etap modernizacji oczyszczalni ścieków Kapuściska. Realizacja projektu ma na celu dostosowanie węzła osadowego do poziomu ładunków dopływających do oczyszczalni, zwiększenie stabilności i niezawodności procesu oczyszczania ścieków, wzrost przepustowości, zmniejszenie oddziaływanie na środowisko oraz budowę inteligentnego systemu zarządzania obiektami wodno-kanalizacyjnymi.

W trakcie modernizacji zostanie wydzielona dodatkowa komora fermentacyjna i zbiornik biogazu. Wykonawca wymieni wyeksploatowane urządzenia zagęszczające i odwadniające oraz zużyte elementy części mechanicznej i biologicznej. Hermetyzacji zostaną poddane uciążliwe zapachowo kraty gęste – zamontowany zostanie biofiltr.

Ponadto wdrożony zostanie system inteligentnego sterowania retencją zbiornikową (SIZ-RZ). Rozbudowany zostanie również istniejący systemu SCADA w zakresie m.in. urządzeń pomiarowych, sterowania siecią wodociągową i kanalizacyjną.

Instalacje także odczuwają załamanie rynku recyklingu

Prace modernizacyjne mają się zakończyć pod koniec 2021 r. Koszt projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków Kapuściska – II etap oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod – kan” wyniesie 99 mln zł brutto, z czego 49 mln zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Spójności. Realizacją zajmą się MCC z Chodeczy, Molewski Sp. z o.o. z Włocławka oraz PTB Nickel Technologia z Suchego Lasu.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj