Reklama

ad1A Powermeetings 27.02-02.03.2024

Tag: oczyszczalnie ścieków

Łącznie artykułów: 19.

Walka z odorami w oczyszczalniach ścieków

Walka z odorami w oczyszczalniach ścieków

Wielu z nas nie chce mieszkać blisko oczyszczalni ścieków, a głównym powodem jest obawa związana z odczuwaniem nieprzyjemnych zapachów. Podobnie jak w przypadku pozostałych inwestycji związanych z emisją odorów, np. budową składowisk odpadów, zakładów przetwarzających odpady, kompostowni, ferm hodowlanych, również budowa nowej oczyszczalni może się wiązać z protestami mieszkańców – choć jest to inwestycja kluczowa dla rozwoju gminy.

Toaleta to nie śmietnik

Toaleta to nie śmietnik

Co mają ze sobą wspólnego garnitur, 200 metrów kabla światłowodowego i szczeniak? To wszystko zostało wyłowione w oczyszczalniach ścieków w całej Polsce. Zdaniem Andrzeja Malinowskiego, prezesa Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego i Dąbrowskich Wodociągów, takie nawyki powodują ogromne koszty związane z uszkodzeniem sieci kanalizacyjnej, a w konsekwencji zagrażają środowisku naturalnemu.

Najnowsze technologie dla nowoczesnych oczyszczalni ścieków

Najnowsze technologie dla nowoczesnych oczyszczalni ścieków

Na świecie jest coraz więcej nowych technologii oczyszczania ścieków i usuwania osadów. Dlatego nowoczesne oczyszczalnie ścieków zyskują coraz większe znaczenie. Współczesne zakłady wykorzystują nowe technologie do pozyskiwania energii, dlatego mimośrodowe pompy ślimakowe muszą sprostać nowym wyzwaniom. Odwadnianie osadu ściekowego, które spotykamy w różnych gałęziach przemysłu, pozwala zmniejszyć objętość osadów i zredukować koszt ich transportu.

NIK o zbieraniu i oczyszczaniu ścieków komunalnych: Błędy, zaniechania i niewystarczające regulacje

NIK o zbieraniu i oczyszczaniu ścieków komunalnych: Błędy, zaniechania i niewystarczające regulacje

11.05.2022
0

Niemal 6 miliardów euro może wynieść kara za niewdrożenie przez Polskę w latach 2016-2020 unijnej dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Postępowanie w tej sprawie wszczęła Komisja Europejska w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że na poziomie krajowym administracja publiczna nie zapewniła prawidłowego planowania i monitorowania zadań w zakresie gospodarowania ściekami, a także skutecznego wdrożenia wymogów zawartych w przepisach krajowych i międzynarodowych. 

30 mld zł na inwestycje! To VI aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

30 mld zł na inwestycje! To VI aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

11.05.2022
0

– Blisko 30 mld złotych to kwota inwestycji zaplanowanych w ramach VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Ich finansowanie będzie pochodzić ze środków krajowych i unijnych. Dzięki realizacji tych projektów znacznie poprawimy oczyszczanie ścieków komunalnych zarówno w aspekcie jakościowym, jak i ilościowym – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Recyklingowe skarby z oczyszczalni ścieków

Recyklingowe skarby z oczyszczalni ścieków

Proces recyklingu, czyli jedno z najważniejszych działań współczesnego człowieka w zakresie ochrony środowiska, to niezwykle ważny element środowiskowego i gospodarczego funkcjonowania samorządów, który pozwala im na wszechstronne i korzystne działania na rzecz lokalnej społeczności. Recykling w powszechnym i potocznym znaczeniu, czyli ponowne przetworzenie jakiegoś materiału do jego powtórnego wykorzystania, ma dużo szerszy charakter. Dziś bowiem recykling to już nie tylko odzyskiwanie i przetwarzanie szkła, metali czy papieru. To proces dotyczący niemal każdego elementu funkcjonowania samorządu, także oczyszczalni ścieków.

Prawie 100 mln zł na oczyszczalnię ścieków w Bydgoszczy

Prawie 100 mln zł na oczyszczalnię ścieków w Bydgoszczy

25.02.2020
0

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy zawarły kontrakt na drugi etap modernizacji oczyszczalni ścieków Kapuściska. Realizacja projektu ma na celu dostosowanie węzła osadowego do poziomu ładunków dopływających do oczyszczalni, zwiększenie stabilności i niezawodności procesu oczyszczania ścieków, wzrost przepustowości, zmniejszenie oddziaływanie na środowisko oraz budowę inteligentnego systemu zarządzania obiektami wodno-kanalizacyjnymi.

NFOŚiGW chce wspierać nowe oczyszczalnie ścieków

NFOŚiGW chce wspierać nowe oczyszczalnie ścieków

21.11.2018
0

Współczesna oczyszczalnia ścieków powinna być innowacyjnym i samowystarczalnym energetycznie zakładem produkcyjnym – to teza, która wielokrotnie pojawia się podczas trwającej w Bytomiu konferencji "Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach wod-kan". Pojawiają się nowe perspektywy rozwoju: program opracowywany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wykorzystanie biometanu ze osadów ściekowych przez koncerny paliwowe.

Górno i Bieliny zbudują kanalizację. Umowy podpisane

Górno i Bieliny zbudują kanalizację. Umowy podpisane

04.05.2018
0

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz rozbudowa i modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków – marszałek województwa świętokrzyskiego w Górnie, Bielinach i Nowej Słupi podpisał umowy na realizację inwestycji związanych z gospodarką wodno-ściekową.

css.php
Copyright © 2024