Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz rozbudowa i modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków – marszałek województwa świętokrzyskiego w Górnie, Bielinach i Nowej Słupi podpisał umowy na realizację inwestycji związanych z gospodarką wodno-ściekową.

Górno zbuduje oczyszczalnię

W gminie Górno powstanie sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków. Inwestycja ma na celu zwiększenie liczby osób korzystających z systemu oczyszczania ścieków w aglomeracji Skorzeszyce. Dzięki tej inwestycji blisko 3,5 tysiąca mieszkańców z terenu gminy Górno uzyska możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Powstanie nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Skorzeszycach i kanalizacja sanitarna w Woli Jachowej oraz Górnie. Zamontowany zostanie także inteligentny system zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi. W poniedziałek 30 kwietnia umowę podpisali wójt gminy Górno Przemysław Łysak i marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

Całkowity koszt budowy kanalizacji w Woli Jachowej, Skorzeszycach i części Górna oraz oczyszczalni ścieków w Skorzeszycach to ponad 40 milionów złotych. Gmina pozyskała na ten cel 25 mln zł dotacji.

Bieliny zadbają o otulinę parku

Pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łagów” otrzyma również gmina Bieliny.

Inwestycja umożliwi podłączenie do kanalizacji sanitarnej mieszańców Makoszyna, Belna, Lechowa, Górek Napękowskich i Napękowa. Przedsięwzięcie obejmie także budowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Łagów w miejscowości Lechówek. Działania projektowe obejmują budowę 35,37 km kanalizacji sanitarnej z czego 30,94 km na terenie gminy Bieliny oraz 4,43 km na terenie gminy Łagów.

To długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja, która poprawi jakość życia i funkcjonowania, pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo ekologiczne oraz efektywne i oszczędne korzystanie z zasobów wodnych. Kwota dofinansowania projektu to 16 mln zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych.

Dotychczas nie było sieci kanalizacyjnej w miejscowościach leżących w południowej części gminy Bieliny m.in. z powodu braku oczyszczalni, która mogłaby obsługiwać ten teren.
Nowoczesna i szczelna sieć zapewni oszczędności wody, a zastosowanie systemu monitoringu i sterowania pozwolą szybko wykazywać sytuacje awaryjne. Wykorzystanie inteligentnych systemów zarządzania siecią kanalizacyjną pozwoli optymalizować pracę urządzeń w całym procesie odprowadzania i oczyszczania ścieków, a przez to oszczędzać energię.

Realizacja inwestycji w kilkuletniej perspektywie przyczyni się do podniesienia wskaźnika skanalizowania terenu gminy do 90%. Obecnie wynosi on ok. 63%.

Nowa Słupia rozbuduje sieć

W ramach Działania 4.3. Gospodarka wodno–ściekowa w gminie Nowa Słupia przebudowania zostanie istniejąca oczyszczalnia ścieków, która znajduje się w Starej Słupi. Na terenie gminy rozbudowana zostanie także sieć wodno–kanalizacyjna. Kolejna podpisana umowa dotyczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia. Uzupełniona zostanie również sieć wodociągowa na terenie gminy. O tej inwestycji pisaliśmy wcześniej – kliknij.

Projekty uzyskały dofinansowanie w ramach Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Marszałek Adam Jarubas podpisał także umowę na rozbudowę i przebudowę Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi, a także przygotowanie nowych ekspozycji, które mają zapewnić poznawanie historii pradawnych hutników poprzez scenografię, multimedialne i interaktywne instalacje, bazujące na potencjale endogenicznym obszaru.

źródło: świętokrzyskie.pro, bieliny.pl

Czytaj więcej

Skomentuj