Gmina Nowa Słupia będzie realizować kolejny projekt z dziedziny gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Na ten cel otrzymała ponad 11 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Nowa Słupia dostała dofinansowanie na przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Słupia oraz rozbudowę sieci wod-kan. Jego wartość wynosi 18,8 mln zł, a otrzymane dofinansowanie – 11,07 mln. Niedługo ma nastąpić podpisanie preumowy.

W ramach projektu zostanie zrealizowana przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi, budowa nowej oczyszczalni wraz z budową kanalizacji dla Jeziorka i Dębna, budowa nowego ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Nowej Słupi. Powstanie też nowa magistrala przesyłowa dla wodociągu zasilającego Dębno i Jeziorko. Inwestycja ma być realizowana w latach 2018-2023.

Jest to kolejny projekt związany z gospodarką wodno-ściekową w Nowej Słupi. Została już podpisana umowa na budowę kanalizacji w Cząstkowie, Pokrzywiance i Starej Słupi. Na oba projekty w sferze gospodarki wodno-ściekowej gmina otrzymała dofinansowanie z Unii w kwocie 22,7 mln zł, przy kosztach całkowitych 39,5 mln zł. Po zakończeniu tych inwestycji gmina będzie skanalizowana w 70 proc.

Nowa Słupia jest gminą położoną w sercu Gór Świętokrzyskich. Od wielu lat prowadzi prace związane z gospodarką wodno-ściekową. Jeziorko, Dębno, Cząstków, Pokrzywniaka i Stara Słupia od dawna czekały na przyłącze wodno-kanalizacyjne. Inwestycja ta nie tylko poprawi jakość życia mieszkańców, ale też umożliwi prowadzenie działalności turystycznej.

Czytaj więcej

Skomentuj