Magdalena Pochwalska, po 18 latach zarządzania Sosnowieckimi Wodociągami, przekazała stery w ręce Pawła Kopczyńskiego. Nowy prezes pełnił wcześniej m.in. funkcję naczelnika w Biurze Rozwoju w UM Gliwice.

W Urzędzie Miasta Gliwice Paweł Kopczyński zajmował się m.in. realizacją projektów „Nowe Gliwice” i „Technopark Gliwice”. Z kolei wcześniej pracował w Grupie PKP, gdzie nadzorował pracę działów odpowiedzialnych za sprzedaż nieruchomości oraz koordynował proces remontów dworców kolejowych.

Nowy prezes Sosnowieckich Wodociągów pełnił również funkcję dyrektora Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, gdzie zajmował się koordynacją przygotowania i uchwalenia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. w zakresie inwestycji w infrastrukturę kolejową PKP PLK S.A. Pracował także w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych (MZUK) w Sosnowcu.

– Chciałbym swoje doświadczenie wykorzystać w dalszym rozwoju firmy, która ma ambitne plany rozwojowe. Przed nami wiele pracy, ponieważ w tej branży trzeba cały czas dbać o unowocześnianie przedsiębiorstwa – powiedział nowy prezes.

Dotychczasowa prezes, Magdalena Pochwalska, pracująca w Sosnowieckich Wodociągach od 2002 r., pozostanie w spółce i będzie pełnić funkcję wiceprezesa ds. technicznych. – Po wielu latach naprawdę intensywnej pracy czas trochę zwolnić i przekazać zarządzanie przedsiębiorstwem kolejnemu pokoleniu. Dziękuję załodze i wszystkim, którzy mi zaufali. Dobra kondycja Sosnowieckich Wodociągów jest efektem naszej wspólnej pracy – stwierdziła.

Obecnie pod zarządem Sosnowieckich Wodociągów znajduje się ok. 630 km sieci wodociągowej oraz ok. 460 km sieci kanalizacyjnej. W obecnej dekadzie spółka wybudowała i zmodernizowała 127,5 km sieci kanalizacyjnej, za ponad 140,6 mln zł. W 2020 r. zaplanowano modernizację lub budowę 4 km kanałów.

Sosnowiec inwestuje w wodociągi i kanalizację

Czytaj więcej

Skomentuj