Nową wersję portalu powietrze.gios.gov.pl uruchomił w czwartek Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. W serwisie znajdują się m.in. dane nt. jakości powietrza pochodzące ze 140 automatycznych stacji pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska rozmieszczonych na terenie całej Polski.

Każdy użytkownik portalu może na nim znaleźć rzetelne i aktualne informacje na temat jakości powietrza w swojej okolicy. Zawarto tam wiadomości prezentujące bieżące i archiwalne wyniki pomiarów czystości powietrza w postaci zestawień liczbowych, wykresów i map, a także informacje o stacjach pomiarowych i wyniki ocen jakości powietrza. Umieszczono również prognozy krótko- i długoterminowe oraz analizy i raporty z przeprowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska badań. Ponadto na nowym portalu znajdują się także ostrzeżenia i informacje na temat uchwalonych programów ochrony powietrza.

Dla każdego mieszkańca

Portal został przygotowany z myślą o użytkowniku, który nie posiada wiedzy eksperckiej na temat stanu powietrza. Wyniki pomiarów podaje w sześciostopniowej skali: od „bardzo dobrego” do „bardzo złego”, odnoszącej się do potencjalnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie. Przykładowo ocena „dostateczna” oznacza, że długie przebywanie na otwartym powietrzu połączone z wysiłkiem fizycznym może mieć niekorzystne skutki zdrowotne. W legendzie znajduje się zalecenie, aby „rozważyć zmniejszenie lub rozłożenie w czasie aktywności na powietrzu wymagającej długotrwałego lub wzmożonego wysiłku”.

Informacje o jakości powietrza są prezentowane zbiorczo, za pomocą tzw. indeksu ogólnego, który uwzględnia stężenia siedmiu zanieczyszczeń monitorowanych automatycznie, oraz oddzielnie dla poszczególnych substancji – pyłów zawieszonych: PM10 i PM2,5, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu i ozonu.

Użytkownicy portalu mogą także pobrać archiwalne wyniki pomiarów i śledzić ostrzeżenia o wysokich stężeniach zanieczyszczeń występujących na terenie Polski. Z kolei pod koniec grudnia ruszy aplikacja przeznaczona na urządzenia mobilne informująca na podstawie danych autoryzowanych przez GIOŚ o stanie powietrza w okolicy.

Wyniki pomiarów prezentowane na portalu, pochodzą ze stacji pomiarowych Głównego Inspektoratu oraz wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. W ciągu dwóch ostatnich lat Główny Inspektorat zakupił i zainstalował ponad 630 nowych urządzeń pomiarowych, w tym analizatory do pomiaru zanieczyszczeń gazowych m.in. ozonu, tlenków azotu i dwutlenku siarki i automatyczne mierniki pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Dzięki tej inwestycji możliwe było nie tylko zwiększenie dokładności monitoringu powietrza, lecz także wdrożenie w większości województw systemów zastępczych urządzeń pomiarowych, które będą uruchamiane m.in. w przypadku awarii urządzeń podstawowych. Kupno i instalacja nowego sprzętu pomiarowego kosztowały ponad 28,6 mln zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj