BOŚ Bank we współpracy z niemieckim bankiem rządowym KfW udzielił pierwszego „Kredytu z Klimatem” w ramach Programu Modernizacji Kotłów.

Podpisana 29 września br. w Krakowie umowa pozwoli wygenerować roczną redukcję emisji na poziomie około 2,3 tys. ton dwutlenku węgla. 

– Pierwszy udzielony „Kredyt z Klimatem” sfinansuje proces zastąpienia 5 kotłów węglowych o łącznej mocy 4,7 MW czterema kotłami gazowymi Viessmanna o łącznej mocy 2,0 MW. Ten zabieg pozwoli znacznie zmniejszyć emisję CO2 w przedsiębiorstwie – mówi Anna Żyła, Główny Ekolog Banku Ochrony Środowiska.

 „Kredyt z Klimatem” to uruchomiona w lipcu ekologiczna linia kredytowa Banku Ochrony Środowiska i niemieckiego banku rządowego KfW, w jej puli znajduje się 30 mln euro. BOŚ zakłada, że w ciągu najbliższych 10 lat inwestycje sfinansowane dzięki tej linii zredukują emisję CO2 o 1,5 mln ton.

Finansowanie w ramach linii przeznaczone jest na inwestycje związane z ochroną klimatu, realizowane przez szerokie grono klientów tj.: osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, samorządy, spółki komunalne, a także spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego. O kredyt mogą ubiegać się klienci planujący termomodernizację budynków mieszkalnych, obiektów usługowych bądź przemysłowych, modernizację systemów grzewczych, instalację kolektorów słonecznych lub pomp ciepła w istniejących budynkach, modernizację czy wymianę kotłów wodnych lub parowych. „Kredyt z Klimatem” to produkt dostępny w dwóch walutach: złotówkach i euro. Można go zaciągnąć na 10 lat i do 85 proc. wartości inwestycji. Klienci mogą otrzymać nawet do 1 mln euro, lub jego równowartość w złotych na bardzo atrakcyjnych warunkach.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj