(4.10) Elektrownia w Ostrołęce, należąca do Grupy ENERGA, uruchomiła instalację współspalania węgla energetycznego z biomasą. Instalacja ma spalać rocznie około 50 tysięcy ton biomasy. Połowa inwestycji została sfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Instalacja współspalania węgla energetycznego z biomasą w Elektrowni Ostrołęka B została zaprojektowana i zbudowana w celu wytwarzania paliwowej mieszanki węglowo-biomasowej i podawania jej do kotłów Elektrowni Ostrołęka B w proporcjach 5-10 proc. biomasy do węgla. Zgodnie z założeniami projektowymi instalacja ma spalać rocznie około 20 tys. ton biomasy w postaci trocin oraz 30 tys. ton biomasy w postaci brykietów i pelet wyprodukowanych z odpadów pochodzących z leśnictwa, rolnictwa i przemysłu spożywczego. Biomasa spalana jest wraz z paliwem podstawowym na wszystkich trzech blokach 200 MW.

Przedsięwzięcie zrealizowano kosztem ok. 11 mln zł, z czego blisko połowa pochodziła ze środków NFOŚ.

– Zespół Elektrowni Ostrołęka produkuje energię zieloną w Elektrociepłowni w kotle fluidalnym, gdzie paliwem podstawowym jest kora z zakładów celulozowych i zrębki leśne. Inwestycja w instalację współspalania biomasy w Elektrowni Ostrołęka B pozwoliła podwoić dotychczasową produkcję energii zielonej – mówi Edward Siurnicki prezes zarządu ZEO SA.

– Plan modernizacji Zespołu Elektrowni Ostrołęka zakłada zwiększenie stopnia wykorzystania biopaliw. Docelowo zamierzamy wybudowanie w Ostrołęce nowych bloków o łącznej mocy 600-650 MW, a o ile operator systemu przesyłowego dostatecznie rozbuduje sieć przesyłową w północnej Polsce, będziemy w stanie nawet podwoić moc tej elektrowni – mówi Roman Pionkowski, wiceprezes zarządu ENERGA SA.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj