1 / 11

Grono specjalistów i praktyków działających w branży odpadowej dyskutuje w Wielkopolsce o swoich doświadczeniach związanych z eksploatacją zakładów zagospodarowania odpadów.

To już druga edycja Forum Eksploatatorów RIPOK organizowanego przez firmę Abrys. W poniedziałek i wtorek w wielkopolskim Dolsku zarządcy instalacji zagospodarowania odpadów dyskutują o najważniejszych zagadnieniach w ich branży i próbują znaleźć rozwiązania nurtujących ich problemów.

Bloki tematyczne podzielone zostały zgodnie z sugestiami zgłaszanymi przez eksploatatorów RIPOK-ów na dwie części: mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów oraz efektywność instalacji MBP. Nie brakuje rozmów o problemach związanych z organizacją pracy zakładów, w tym ich ubezpieczenia i bezpieczeństwie, zagrożeniach pożarowych i biologicznych.

Już od początku obrad gorące dyskusje zogniskowały się na niezbyt szczęśliwej, według uczestników spotkania, krajowej klasyfikacji odpadów. Nie uwzględnia ona na przykład istnienia popiołu z palenisk domowych, nie stwarza także motywacji ekonomicznej do ich selektywnej zbiórki. Uczestnicy spotkania w Dolsku podkreślają też, że prawodawstwo nie nadąża za zmianami wynikającymi ze zmiany struktury odpadów.

W dalszej części Forum nie zabraknie dyskusji o technicznych i eksploatacyjnych aspektach pracy RIPOK-ów. Wiele zakładów czeka modernizacja czy rozbudowa instalacji, tak więc udział w tym spotkaniu pozwoli niektórym zarządcom wybrać optymalne ekonomicznie czy technologicznie rozwiązania.

Forum odbywa się we współpracy z Radą RIPOK, ZUOK Orli Staw, Celowym Związkiem Gmin R-XXI, spółką Sego, ZGO Gać. Partnerzy spotkania to: AK NOVA, Eggersmann, Westrand, Strabag.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Gmina nie może samodzielnie wybudować, a następnie utrzymywać i eksploatować regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Gmina musi to zadanie powierzyć podmiotowi wyłonionemu w konkurencyjnym trybie… [link usunięty przez moderatora]

Skomentuj