W Urzędzie Gminy Przykona (woj. wielkopolskie) zawarto 20 umów w sprawie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy z terminem realizacji do końca bieżącego roku. W przygotowaniu jest kolejnych 20 wniosków.

W miarę posiadanych środków w budżecie Gmina będzie współfinansowała kolejne inwestycje. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków stanowi kontynuację działań zmierzających do rozwiązania problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Gmina udziela wsparcia mieszkańcom zainteresowanym inwestycjami proekologicznymi poprzez dofinansowanie 90% kosztów zakupu i montażu oczyszczalni. Zainstalowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach, które nie posiadają zbiorczej sieci kanalizacyjnej, pozwoli na spełnienie warunków oczyszczania ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby lub wody, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

źródło: przykona.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj