Podpisano czwartą umowę o dofinansowanie w województwie kujawsko-pomorskim w ramach PO “Infrastruktura i Środowisko”. Na realizację projektu „Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Rypina” Przedsiębiorstwo Komunalne KOMES w Rypinie otrzyma prawie 23 mln zł.

Unijna dotacja pokryje ponad połowę kosztów projektu. Termin zakończenia prac przewidywany jest na 2013 rok. Do tego czasu na terenie Rypina ma powstać 15,6  km kanalizacji sanitarnej i 6 km kanalizacji deszczowej. Miasto wzbogaci się także o oczyszczalnię ścieków.

W procesie przyznawania dofinansowania i realizacji przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pełni rolę Instytucji Wdrażającej. W realizacji dotychczasowych projektów prowadził ocenę formalną wniosków, a na dalszym etapie będzie instytucją kontrolującą prawidłowość wykonania projektów.

Dotychczas na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej pozyskanych zostało ponad 70 mln zł dzięki, którym długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej w województwie kujawsko – pomorskim zwiększy się o 50 km.

źródło: wfosigw.torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj