Reklama

AD1A FITE 2024 [09.07-21.08.24]

Ryzykowna branża dla ubezpieczycieli?

Ryzykowna branża dla ubezpieczycieli?
Barbara Krawczyk
26.02.2015, o godz. 15:10
czas czytania: około 18 minut
0

W ostatnim czasie w zakładach zajmujących się przetwarzaniem odpadów komunalnych coraz częściej dochodzi do pożarów. I choć nie ma skutecznej metody na wyeliminowanie tego typu incydentów, to można zminimalizować ryzyko i wdrożyć nowoczesne zabezpieczenia. Rozwiązaniem może okazać się też ubezpieczenie zakładu.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD 1B DZIAŁKA ecoworki.pl WOOD RECYCLING

Nieprzyjemny zapach, zaśmiecona okolica, hałas oraz obawa okolicznych mieszkańców o zdrowie – tego typu skojarzenia wywołuje najczęściej zakład specjalizujący się w zagospodarowaniu odpadów. Jednakże ostatnio coraz częściej wymienia się jeszcze jeden czynnik, który ma wpływ na występowanie uciążliwości związanych z tego typu obiektami, a mianowicie pożar. – Zakłady przetwarzające odpady, tak jak każdy zakład przemysłowy, w którym przetwarzane są materiały palne, narażone są na incydenty ogniowe i pożary. Odpowiednie zabezpieczenie techniczne, szkolenia pracowników oraz współpraca z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi pozwalają znacznie zmniejszyć to zagrożenie, jednak nie jest możliwe jego całkowite wyeliminowanie – wyjaśnia Piotr Szewczyk, przewodniczący Rady RIPOK, dyrektor Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

Jak wynika z informacji pozyskanych z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (KGPSP), w ostatnich latach zaobserwowano wyraźne nasilenie liczby pożarów występujących na terenie zakładów zajmujących się zagospodarowaniem odpadów. Mimo to w Polsce nikt nie dokonuje kompleksowych analiz tego typu zdarzeń. – W Polsce nie prowadzi się badań statystycznych dotyczących przyczyn pożarów w zakładach zagospodarowania odpadów. Dane te dotyczą ogólnie zakładów przemysłowych i magazynowych – tłumaczy bryg. dr Barbara Ościłowska z Zakładu Badania Przyczyn Pożarów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. – Ponadto dla większości tego typu zakładów nie są wymagane specjalne systemy zabezpieczeń, poza np. gaśnicami i hydrantami. Wymagania zwiększają się dla materiałów niebezpiecznych pod względem pożarowym, ale wtedy są one dobierane indywidualnie, w zależności od rodzaju materiału i wprowadzonej technologii – dodaje.

Stwierdzone nieprawidłowości

Mając na uwadze coraz częstsze w ostatnim czasie w Polsce pożary na terenach składowisk odpadów, zakładów unieszkodliwiania odpadów komunalnych i sortowni, komendant główny PSP polecił komendantom wojewódzkim PSP przeprowadzenie działań kontrolno-rozpoznawczych sprawdzających stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego w ww. grupach obiektów. – W okresie od lipca do końca października ub.r. przeprowadzono ogółem 759 kontroli, obejmujących 1367 obiektów – mówi st. bryg Paweł Frątczak, rzecznik prasowy KGPSP. Jak wynika z raportu sporządzonego przez biuro rozpoznawania zagrożeń KGPSP, pod koniec ub.r. wśród skontrolowanych obiektów znalazły się place składowe (48%), budynki produkcyjne (26%), magazyny i hurtownie (16%), instalacje technologiczne poza budynkami (4%), budynki administracyjno-biurowe (5%) oraz stacje paliw i gazu płynnego (1%). Najwięcej obiektów skontrolowano w województwach: dolnośląskim, śląskim, podkarpackim, wielkopolskim i mazowieckim. W rezultacie przeprowadzonych czynności stwierdzono szereg uchybień stanowiących naruszenie obowiązujących przepisów pożarowych. – W skontrolowanych obiektach odnotowano 2021 nieprawidłowości – podkreśla P. Frątczak. Najpoważniejszymi z nich były brak zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia pożaru na wymaganym poziomie oraz brak dróg pożarowych spełniających wymagania obowiązujących przepisów.

Wśród pozostałych uchybień stwierdzono brak przeglądów potwierdzających sprawność instalacji użytkowych (np. elektrycznej) i braki w wymaganej dokumentacji, w tym instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego wraz ze szkoleniami pracowników. Odnotowano też szereg nieprawidłowości dotyczących instalacji i urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic, znaków bezpieczeństwa i niewłaściwego sposobu magazynowania i przetwarzania materiałów. Niezależnie od powyższego w kilkudziesięciu przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów dotyczących np. niezgodnego z dokumentacją projektową wykonania obiektów budowlanych usytuowanych na terenach składowisk odpadów oraz użytkowania obiektów budowlanych usytuowanych na składowiskach odpadów bez wymaganych pozwoleń, a także naruszenie przepisów odnoszących się do stanu sanitarnego i ochrony środowiska.

Tagi:

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

AD2 wyzwania kontraktowe webinarium K. Babieracka [20.06-22.07.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

AD1D AKADEMIA BDO [16.07-25.08.24]

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do
css.php
Copyright © 2024