Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zorganizował spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów, którzy w perspektywie finansowej 2007-2013 mają ostatnią możliwość zdobycia środków unijnych na projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii.

W spotkaniu informacyjnym uczestniczyło ponad czterdzieści osób. Głównym wątkiem były kwestie przygotowania dokumentów oraz samego wniosku o dofinansowanie. Najczęściej zadawano pytania o raport i postępowanie związane z oceną oddziaływania środowiska. Ważnym wątkiem były też przeliczniki dotyczące emisji zanieczyszczeń. A wciąż dużym zainteresowaniem cieszą się projekty na boigazownie i pompy ciepła.

Nabór wniosków rusza od 9 do 30 marca br. Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 80 % wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną 50 %. W tym konkursie na odnawialne źródła energii przeznaczono ponad 25 mln zł. Dokumentacja konkursowa dostępna jest pod adresem www.wfosigw.olsztyn.pl zakłada RPO.

Wojewódzki Fundusz powołał w 2007 roku Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych, które pośredniczy w przekazywaniu pieniędzy z Unii na projekty tzw. środowiskowe. Przez 5 lat pracy Funduszu i inwestorów podpisaliśmy 31 umów na inwestycje w odnawialne źródła energii o wartości blisko 85,5 mln zł. Dofinansowanie z UE wyniosło ponad 45,1 mln złotych.

źródło: wfosigw.olsztyn.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj