Z początkiem roku rozpoczęła się druga część naboru wniosków w programie Kawka, w ramach którego poznaniacy mogą starać się o środki na likwidację pieców czy kotłów opalanych węglem i zastępowanie ich ciepłem systemowym, gazem lub energią elektryczną. Są jeszcze wolne miejsca, a nabór wniosków trwa do 15 marca.

Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym najdrobniejszych frakcji pyłów, które powstają przede wszystkim na skutek spalania paliw stałych w przydomowych piecach, kotłach i w kominkach.

Wszyscy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania – osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi – mogą złożyć wniosek o udzielenie dotacji z budżetu miasta.

Programem objęte są dzielnice o największym stopniu emisji pyłów drobnych PM10 i benzo-alfa-pirenu: Stare Miasto i Chwaliszewo, Wilda Północna i Łazarz.

Rok 2016 jest drugim rokiem trwania programu – wnioski składać można od 2 stycznia do 15 marca 2016 r. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w Budżecie Miasta Poznania w roku 2016 wynosi niemal 2,6 mln zł. Środki pochodzą m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz budżetu miasta. Wysokość dotacji wynosić może maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowanych, a dla przedsiębiorców – do 65% kosztów kwalifikowanych.

Wniosek o udzielenie dotacji wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta Poznania, najlepiej bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania lub pocztą. Datą złożenia wniosku jest data wpływu wniosku do Urzędu Miasta Poznania.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania w portalu “środowisko”.

W 2015 roku złożonych zostało 99 wniosków o przyznanie dotacji, 69 zostało pozytywanie zakwalifikowanych do dofinansowania, z czego 15 wnioskodawców odstąpiło od realizacji. Dla 54 rozliczonych wniosków udzielono łącznie 428.138,23 zł dofinansowania.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj