98,87 mln zł wyniosły szkody powodziowe w maju i czerwcu 2010 r. na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. RZGW wystąpił już o 86% tej kwoty, czyli prawie 85 mln zł, które będą wydatkowane do końca 2012 r. W tym roku do wydania jest ok. 30 mln zł.

– "Problemem nie są pieniądze, a możliwości szybkiego i racjonalnego ich wydatkowania" – powiedział Leszek Karwowski, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podczas briefingu prasowego 6 sierpnia br. w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W spotkaniu wzięli udział także Marek Mielczarek, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz nowo powołany Dyrektor RZGW Wrocław Witold Sumisławski.

– "Fundusz przeznaczył 18 milionów złotych na naprawę szkód wyrządzonych przez tegoroczną powódź" – mówi Marek Mielczarek. RZGW Wrocław może pozyskać z WFOSiGW na niezbędne prace odtworzeniowe i zabezpieczające środki, które muszą zostać wykorzystane jeszcze w tym roku.

– "Ponieważ czasu do końca roku zostało niewiele, mamy nadzieję, że wszystkie procedury przejdziemy sprawnie i niezwłocznie przystąpimy do działania" – dodał Witold Sumisławski.

RZGW Wrocław wystąpiło o środki na usuwanie szkód powodziowych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz WFOŚiGW we Wrocławiu.

Specyfika powstałych strat jest różnorodna i obejmuje m.in. zniszczenia w zabudowie brzegowej, procesy erozyjne,   wypłacenie (zamulenie) koryta Odry, zatory w korytach cieków, zniszczenia murów oporowych, uszkodzenia budowli hydrotechnicznych (instalacje: automatyka, elektryka, hydraulika na stopniach wodnych rzeki Odry), budynki i drogi dojazdowe, uszkodzenia obwałowań (w tym również budowli wałowych), zniszczenia na realizowanych zadaniach.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj