Za realizację unijnego projektu rozbudowy systemu wodociągowo-ściekowego Wodociągi Sądeckie zostały docenione Certyfikatem Jakości Roku 2016.

Dzięki funduszom unijnym 21 tys. mieszkańców w Nowym Sączu i okolicznych gminach zostało przyłączonych do sieci kanalizacyjnej, a 8,5 tys. zyskało dostęp do lepszej jakościowo wody. Wszystko to w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich”. Cieszyć mogą się przede wszystkim mieszkańcy, bo teraz aż 98 proc. z nich ma dostęp do kanalizacji.

– Inwestycje te wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców regionu. Wymagały one ogromnej pracy, dlatego wyróżnienie, szczególnie w dziedzinie ekologii, jest dla nas bardzo ważne – mówi Małgorzata Cygnarowicz, specjalistka do spraw promocji Sądeckich Wodociągów. – Po zakończeniu unijnego projektu realizowane będą zadania o wartości 4-5 milionów złotych rocznie – zapowiada.

Modernizacja trwała od 2010 roku i objęła swoim zasięgiem teren Nowego Sącza oraz gminy Stary Sącz, Nawojowa i Kamionka Wielka. Wybudowano 184 km kanalizacji i 72 km wodociągu, odnowiono 10 km sieci, a także rozbudowano stację uzdatniania wody w Starym Sączu.

Wartość inwestycji wyniosła 338 mln zł, a na jej realizację przeznaczono dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Certyfikat Jakości Roku 2016 zostanie wręczony podczas III Europejskiego Kongresu Jakości, który odbędzie się w Katowicach pod koniec marca. Rokrocznie Fundacja Qualitas nadaje tytuł „Jakość Roku” w kategoriach: produkt, usługa, innowacja i ekologia. Ten prestiżowy znak przyznawany jest przedsiębiorstwom, instytucjom i jednostkom naukowo-badawczym, które odznaczają się wysoką jakością.

Czytaj więcej

Skomentuj