PILNE!

Z informacji o wyniku naboru na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska opublikowanej na stronie KPRM wynika, iż nowym GIOŚ zostanie Joanna Piekutowska

Tag: UE

Łącznie artykułów: 83.

Francja i Bułgaria podpisują umowę dt. energii jądrowej

Francja i Bułgaria podpisują umowę dt. energii jądrowej

22.02.2024
0

Paryż i Sofia będą współpracować w dziedzinie energii jądrowej. Inicjatywa ta, wynikająca z dyskusji między ministrami gospodarki obu krajów, odzwierciedla dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i promowania innowacyjnych rozwiązań w Europie. Jakie konkretne kroki zostaną podjęte w ramach nowej umowy między Francją a Bułgarią w dziedzinie energii jądrowej, a także jakie korzyści przyniesie ta współpraca obu krajom?

Reforma unijnych zasad ściekowych

Reforma unijnych zasad ściekowych

W zaawansowany etap wchodzą prace zmierzające do wdrożenia unijnych strategii i regulacji prawnych, których celem ma być osiągnięcie neutralności klimatycznej i ochrona zasobów naturalnych na całym obszarze Unii Europejskiej. Ważnym elementem tej całościowej wizji jest zachowanie i ochrona zasobów wodnych, czego składową jest retencjonowanie wody, a także – w szerszym pojęciu – retencja materii. Wiąże się to ściśle z odzyskiem cennych składników ze ścieków oraz modernizacją i poważnymi zmianami w funkcjonowaniu wielu polskich oczyszczalni. Co nas czeka?

Według europejskiego rankingu w Białymstoku najbezpieczniej

Według europejskiego rankingu w Białymstoku najbezpieczniej

06.02.2024
0

Czwarte miejsce w Europie, pierwsze w Polsce. Unia Europejska opublikowała ranking miast, w których żyje się najlepiej i najgorzej. Jedną z kategorii jest kwestia bezpieczeństwa. W tym rankingu jedno z polskich miast znalazło się w ścisłej czołówce najlepiej postrzeganych europejskich metropolii. Jest to Białystok.

Klub nocny lepszym sąsiadem niż farma wiatrowa?

Klub nocny lepszym sąsiadem niż farma wiatrowa?

18.01.2024
0

Ankieta przeprowadzona przez YouGov* nie pozostawia wątpliwości. Duńczycy uważają mieszkanie w pobliżu ruchliwych dróg (32 proc.) lub nocnych klubów (47 proc.) za niepożądane. Jednocześnie tylko niewielki odsetek z badanych wyraził zaniepokojenie bliskością turbin wiatrowych (9 proc.) lub farm słonecznych (4 proc.).

Chiny przeciwnikiem Europy

Chiny przeciwnikiem Europy

Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, we wrześniowym orędziu o stanie Unii zwróciła uwagę na problem w dostępie do zielonych technologii, w tym technologii fotowoltaicznej. Przyznała, że po części jest to wynikiem krótkowzroczności lub braku zdecydowanego działania samej UE oraz krajów członkowskich.

Łagodniejsza dyrektywa ściekowa

Łagodniejsza dyrektywa ściekowa

Na forum Rady Europy wypracowano porozumienie dotyczące zmian w zapisach unijnej dyrektywy o oczyszczaniu ścieków komunalnych. To podstawa do negocjacji z Parlamentem Europejskim na temat ostatecznego kształtu przepisów w tym zakresie. Porozumienie zakłada elastyczność pod względem terminów i ścieżek wdrażania dyrektywy. To dobra wiadomość dla Polski, bo zakłada się możliwość wydłużenia terminów wdrażania zmian dla krajów z mniejszym stażem w UE.

Ponad milion zł na program

Ponad milion zł na program "Zielone Suwałki"

06.11.2023
0

Miasto Suwałki (Podlaskie) wyda ponad milion zł na program "Zielone Suwałki" w ramach którego powstaną małe parki kieszonkowe, zielone przystanki oraz odbetonowana zostanie część nawierzchni dwóch największych placów w tym mieście.

Europarlament za bardziej rygorystycznymi limitami dla substancji zanieczyszczających powietrze

Europarlament za bardziej rygorystycznymi limitami dla substancji zanieczyszczających powietrze

14.09.2023
0

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie zmian w przepisach w celu poprawy jakości powietrza w krajach UE. 363 europosłów głosowało za, 226 było przeciw, a 46 wstrzymało się od głosu, ustanawiając bardziej rygorystyczne limity na 2035 rok dla szeregu substancji zanieczyszczających, w tym pyłu zawieszonego (PM2.5, PM10), dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i ozonu.

KE rozważa zmianę statusu ochrony wilków

KE rozważa zmianę statusu ochrony wilków

- Wilki w niektórych regionach Europy stały się realnym zagrożeniem dla zwierząt gospodarskich i ludzi - powiedziała w poniedziałek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że KE rozpoczęła konsultacje ws. populacji tego gatunku w Europie i po ich zakończeniu nie wyklucza zmiany statusu ochrony wilka w Unii Europejskiej.

Walka z legionellozą bez wdrożenia unijnej dyrektywy

Walka z legionellozą bez wdrożenia unijnej dyrektywy

30.08.2023
0

O pogarszającej się sytuacji dotyczącej zakażeń bakterią legionella pneumophila piszemy już od jakiegoś czasu. Informujemy też o kolejnych działaniach władz i służb sanitarnych. Niestety sprawa ma kolejny negatywny aspekt, a jest nim niewdrożenie przez Polskę unijnej dyrektywy ws. wody pitnej. To sprawa niepokojąca, szczególnie, że dokument ten zawiera normy bezpieczeństwa dotyczące bakterii legionella.

Sortownia odnotowała najwyższy wskaźnik recyklingu

Sortownia odnotowała najwyższy wskaźnik recyklingu

04.08.2023
0

Sortownia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Łodzi odnotowała najwyższy do tej pory wskaźnik recyklingu, odzyskując 49,8 proc. odpadów. Z 20 637 ton śmieci, które trafiły tam od stycznia do lipca, udało się pozyskać i sprzedać 10 277 ton surowców.

Wody opadowe bez tajemnic. 17. Konferencja WODY OPADOWE: aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne

Wody opadowe bez tajemnic. 17. Konferencja WODY OPADOWE: aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne

18.04.2023
0

Wtorek (18 kwietnia br.), był pierwszym dniem 17. Konferencji WODY OPADOWE – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne, której organizatorem jest Wydawnictwo ABRYS. Około 100 uczestników tego wydarzenia, w formule online, zapoznawało się z bieżącymi i ważnymi zagadnieniami z powyższego zakresu. Wystąpieniom towarzyszyła ożywiona dyskusja. Jej przedmiotem były branżowe priorytety, terminy, możliwości, ograniczenia i pieniądze.

Europejskie porozumienie ws. limitu na ceny gazu

Europejskie porozumienie ws. limitu na ceny gazu

19.12.2022
0

Ministrowie ds. energii i klimatu krajów Unii Europejskiej uzgodnili w poniedziałek w Brukseli górną granicę ceny na gaz – podaje PAP. Mechanizm zostanie uruchomiony, jeśli referencyjne ceny gazu wzrosną do 180 euro za megawatogodzinę.

css.php
Copyright © 2024