Reklama

ad1a KUBOTA [17.05-16.06.24]

Unijne projekty – co planują polskie miasta?

Unijne projekty – co planują polskie miasta?
Judyta Więcławska
13.05.2024, o godz. 9:08
czas czytania: około 7 minut
0

W maju mija 20 lat od momentu kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Przynależność do Wspólnoty przyniosła dużo korzyści. Wśród nich gwarancja bezpieczeństwa, otwarte granice, dostęp do jednolitego rynku. Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, przy współudziale unijnych środków, zmieniła się też przestrzeń miejska. Jakie projekty zamierzają zrealizować miasta w najbliższym czasie?

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

ad1B KUBOTA [17.05-16.06.24]

Nie budzi wątpliwości, że dzięki obecności Polski w Unii Europejskiej, podejmowanych jest wiele inwestycji, które mają wpływ na poprawę jakości życia w mieście. Rewitalizacje parków, rozwój komunikacji skoncentrowanej na zmniejszeniu wpływu na środowisko, racjonalne gospodarowanie wodą opadową, zwiększanie bioróżnorodności – to przedsięwzięcia które udaje się zrealizować przy współudziale unijnych funduszy. Sprawdziliśmy jakie projekty, ingerujące w tkankę miejską, zamierzają podjąć nasze samorządy.

Bydgoszcz kontynuuje rewitalizację

W ciągu najbliższych lat unijne pieniądze Bydgoszcz chce wykorzystać na kilka projektów związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni. – Najważniejszym jest adaptacja Parku Centralnego na potrzeby urządzenia w nim otwartego kąpieliska. To innowacyjny projekt zakładający powstanie przepływowego zbiornika zasilanego wodą z Brdy otoczonego zielenią. Ma gwarantować bezpieczną rekreację na świeżym powietrzu w letnie dni. Obecnie trwa przygotowywanie projektu. – zaznacza Marta Stachowiak z Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Europejskie środki pomogą miastu zrealizować również ostatni etap rewitalizacji Parku Ludowego im. W. Witosa. – Pojawi się w nim jeszcze więcej zieleni, uszanujemy też fakt, że przed wojną w jego obrębie znajdował się ewangelicki cmentarz. – dodaje Stachowiak.

Częstochowskie plany na przebudowę

Jakie projekty zamierza wcielić w życie Częstochowa? Dzięki unijnemu wsparciu planowana jest przebudowa: Placu Rady Europy, Placu Biegańskiego i promenady Niemena.

Według założeń, na Placu Rady Europy, ma się pojawić więcej zieleni i małej architektury. Plac Rady Europy jest jednocześnie reprezentacyjnym miejscem Częstochowy, jak i centrum przesiadkowym między dworcem PKP a linią tramwajową. Miasto chce, aby ta przestrzeń była bardziej funkcjonalna, przyjazna dla mieszkańców, z większą ilością zieleni i miejscami do odpoczynku, z których mogą korzystać także podróżni. – Koncepcja zmian to: zachowanie istniejącej pergoli obrośniętej zielenią i zastosowanie bardziej swobodnej kompozycji, z większymi plamami zieleni (zarówno niskiej, jak i wysokiej). Ważnym komponentem przestrzennym będzie tu fontanna, wokół której powstałaby ławka w formie symbolu Rady Europy, czyli litery „e” oraz 12 wodotrysków i podświetleń fontanny nawiązujących do 12 gwiazdek flagi europejskiej. Wprowadza się też oczywiście dodatkowe miejsca siedzące i inne elementy małej architektury, także te związane z komunikacyjną funkcją placu  i zachęcające do ekologicznych form transportu miejskiego. – wskazuje Włodzimierz Tutaj z Urzędu Miasta Częstochowy. Poza tym zakładana jest m.in. wymiana nawierzchni placu (wielkoformatowe płyty betonowe), montaż nowego oświetlenia i podświetlenia iluminacyjnego.

Z kolei Plac Biegańskiego pełni kluczową rolę jako serce i wizytówka miasta, dlatego trzeba zaakcentować jego reprezentacyjny charakter. Powinien być też uniwersalny, bo to miejsce i dla poważnych wydarzeń, np. o charakterze patriotycznym, i dla rozrywki, czyli koncertów małych i dużych, a także dla wydarzeń kulturalnych i handlowych, jak targi, wystawy i jarmarki. – Aby przyciągnąć mieszkańców w różnym wieku miasto proponuje dużą altanę, ławki, całoroczną kawiarnię i zielone strefy relaksu, w tym fontanny uwielbiane przez dzieci. Będzie więcej zacienionych miejsc odpoczynku, więcej drzew i roślinności. – informuje Tutaj.

Zespół urbanistyczny Ratusza jest obecnie niepełny ze względu na brakujący budynek po jego wschodniej stronie. Nowa koncepcja zakłada odbudowę Odwachu bis w historycznej lokalizacji, gabarytach i formie. Nowy budynek miałby zostać wykorzystany z myślą o punktach gastronomicznych, stanowiących zachętę do dłuższego spędzania czasu na placu.

Czytaj więcej o rewitalizacji Placu Biegańskiego:

Natura i multimedia w harmonii

Dzięki sięgnięciu po unijne fundusze, Częstochowa chce także przebudować promenadę Niemena. Zasadniczym elementem zaplanowanego już projektu unijnego będzie poprawa infrastruktury promenady Niemena pod kątem lepszego komunikacyjnego połączenia lokalnych centrów przesiadkowych dzielnic Północ i Tysiąclecie.

W ramach tego projektu przewiduje się: przebudowę deptaka pieszo-rowerowego wraz z lepszą separacją traktów dla spacerowiczów i rowerzystów, wymianę i uzupełnienie małej architektury, nowe oświetlenie, monitoring, częściowe przemodelowanie istniejącej zieleni oraz nowe nasadzenia.

– Są też pomysły zmian przy wejściu na Promenadę m.in. z budową oświetlonego zadaszenia tuż za strefą przyległą bezpośrednio do centrum handlowego oraz odnowienia Parku Tysiąclecia, ale to może być treścią kolejnego projektu związanego z rewitalizacją tego popularnego miejsca rekreacji częstochowian – wyjaśnia Tutaj.

Lublin stawia na rekreację

Na IV kwartał br. zaplanowano rozpoczęcie rewaloryzacji Parku Bronowickiego w Lublinie. Głównym celem projektu jest przywrócenie wartości użytkowych zabytkowego parku oraz rozwój oferty kulturalnej w dzielnicy Bronowice. Po zakończonych pracach zakłada się, że przestrzeń Parku Bronowickiego będzie miejscem atrakcyjnym dla różnych grup wiekowych i dla osób z różnymi potrzebami. Ponadto wprowadzenie zieleni niskiej i nowych drzew, sprzyjać będzie lokalnej bioróżnorodności.

Roboty budowlane obejmują m.in.: przebudowę alejek parkowych oraz zmianę nawierzchni – z asfaltowej na przepuszczalną oraz z płyt granitowych, utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacyjnych, gospodarkę drzewostanem, przywrócenie zieleni komponowanej, ustawienie elementów małej architektury, wykonanie monitoringu, dostępu do sieci internetu i instalacji energooszczędnego oświetlenia parkowego. Oprócz tego zaplanowano poprawę dostępności architektonicznej: wykonanie tyflomapy, aby pomóc osobom niewidomym i słabowidzącym w orientacji w przestrzeni, budowę „ścieżki dotykowej” na głównej alejce, która ułatwi poruszanie się osobom niewidomym z laskami; ustawienie urządzeń integracyjnych na placu zabaw. – Po zakończonej rewaloryzacji park będzie kolejnym miejscem na turystycznej mapie Lublina, które oprócz wartości historycznych i zabytkowych, będzie się odznaczało wysoką estetyką przestrzeni oraz możliwością bezpośredniego kontaktu z przyrodą. – zapewnia Monika Głazik z Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.

Umowa o dofinansowanie już została podpisana. Całkowita wartość projektu to ponad 12,5 mln zł, wartość dofinansowania z UE wynosi 7 mln zł.

O unijne środki Lublin będzie się starał, by zagospodarować teren zieleni miejskiej – Błoni pod Zamkiem Lubelskim. Projekt jest planowany do realizacji i do pozyskania dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Celem tego projektu będzie poprawa wyglądu oraz funkcjonalności Błoni oraz wykreowanie przestrzeni sprzyjającej integracji społecznej. Projekt ma również zachęcić dzieci, dorosłych i osoby starsze do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu poprzez stworzenie ogólnodostępnego placu zabaw i stref sportu tj. siłownia plenerowa czy skatepark. Obiekt zostanie dostosowany do obecnych standardów jakościowych i estetycznych. Istniejące nawierzchnie zostaną zastąpione nowym układem nawierzchni, które wykonane będą z różnych materiałów. Modernizacja terenu oraz wyposażenie go w różnorodne elementy sprawi, że przestrzeń ta zyska nowe walory estetyczne oraz użytkowe, a teren stanie się chętniej odwiedzany przez okolicznych mieszkańców.

Oprócz tego, w Lublinie zakłada się rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich w dzielnicy Tatary. Projekt jest planowany do realizacji i do pozyskania dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącego amfiteatru, przebudowę i budowę chodników, montaż elementów małej architektury, wykonanie instalacji oświetlenia, monitoringu oraz instalacji teletechnicznych na potrzeby instalacji oświetlenia i nagłośnienia scenicznego, nasadzenia drzew i krzewów liściastych oraz pnączy/roślin zadarniających a także wykonanie nowych trawników w bezpośrednim sąsiedztwie amfiteatru. – Rezultatem przedsięwzięcia ma być stworzenie przestrzeni publicznej stanowiącej nową jakość w dzielnicy Tatary umożliwiającej podejmowanie różnorodnych aktywności przez mieszkańców. Ma ona spełniać rolę czynnika aktywizującego i integrującego lokalną społeczność. – nadmienia Monika Głazik.

Zrównoważona mobilność w Gdyni i Olsztynie

W Gdyni planowana jest realizacja dużego projektu z programu „Feniks” dotyczącego infrastruktury zrównoważonej mobilności. W jego ramach przewidziano przebudowę placu Dworcowego, dokończenie węzła Chylonia po drugiej stronie torów, czyli drugi etap rewitalizacji osiedla Meksyk. Również w ramach tych środków będzie rozwijany i modernizowany inteligentny system zarządzania ruchem w mieście.

Olsztyn zamierza poprawić mobilność miejską poprzez ekotransport. Wartość projektu to 302,6 mln zł a dofinansowanie wynosi 209,1 mln zł. Wielowątkowe zadanie jest poświęcone w głównej mierze modernizacji komunikacji zbiorowej. – Istotnymi elementami będzie jednak odmiana kolejnych obszarów miasta – przebudowana ma zostać część pętli autobusowych, powstaną nowe, a także zostaną zmodernizowane dojścia pieszych do kluczowych przystanków komunikacji miejskiej wraz z elementami zieleni. – informuje Patryk Pulikowski z Urzędu Miasta Olsztyna. Co więcej, stolica Warmii zamierza także rozbudować system gospodarowania wodami opadowymi. III etap prac pochłonie 32,8 mln zł, dofinansowanie wynosi 25,3 mln zł. – To realizacja zadań związanych z gospodarką deszczową – m.in. budową i przebudową sieci oraz budową zbiorników retencyjnych. Ponadto w planach jest infrastruktura zielona oraz zielono-niebieskiej i niebieskiej (m.in. ścieżki, tarasy, kładki, podesty, altany, ławki, kosze, oświetlenie). To byłoby kolejne zadanie, które łączy użyteczność gospodarowania wodami opadowymi z przestrzenią parkową, przyjazną okolicznym mieszkańcom. – dopowiada Pulikowski.

W majowym wydaniu “Zieleni Miejskiej” opublikowano przegląd inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach dzięki środkom unijnym. Materiał dostępny tutaj.

Udostępnij ten artykuł:

Reklama

Ad3b IT W ZIELENI [17.04-25.06.24]

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

ad1d MBP [12.04-27.05.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

baner poziomy MAGAZYNOWANIE ODPADÓW webinarium 27 maja [06.05-27.05.24]

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Zieleń miejska
css.php
Copyright © 2024