Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył dotację do kwoty 850 tys. zł dla Fundacji Ekologicznej „Silesia” z przeznaczeniem na koordynację akcji „posadź swoje drzewko”.

Kampania pod tą nazwą prowadzona jest od 1991 roku. Z biegiem lat zmieniały się potrzeby i oczekiwania uczestników akcji. W pierwszych latach jej trwania miała charakter planowanego nasadzenia drzew i krzewów wokół szkół, głównie w celu poprawy walorów estetycznych. Z czasem stała się akcją tworzenia różnego typu ogrodów do arboretów włącznie. Dziś biorą w niej udział przede wszystkim szkoły i przedszkola, a także kluby ekologiczne, instytucje ochrony zdrowia i opieki społecznej, różne organizacje społeczne.
 
Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie terenów zadrzewionych i zakrzewionych, powstawanie ogrodów przyszkolnych oraz wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa i wyrabianie postaw i zachowań proekologicznych.
 
Do tej pory w ramach tej ekologicznej kampanii udało się w woj. śląskim posadzić ponad 500 tys. drzew i krzewów.
 
Dzięki temu systematycznie przy placówkach oświatowo – wychowawczych powstały "żywe pracownie dydaktyczno-naukowe", gdzie nauczyciele mają możliwość prowadzenia zarówno zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych. Lekcje prowadzone w ogrodzie wpływają na ujawnianie uzdolnień i zainteresowań biologiczno-przyrodniczych oraz pogłębianie aktywności, inicjatywy i samodzielności uczniów. Ponadto rośliny i zwierzęta żyjące w ogrodzie, mogą być wykorzystywane do zaznajamiania uczniów z różnorodnymi ogólnobiologicznymi zagadnieniami oraz różnymi przejawami wrażliwości organizmów. Natomiast praca w ogrodzie szkolnym służy m. in. zaznajamianiu uczniów w uprawą i pielęgnacją drzew i krzewów, z ich budową i biologią oraz przystosowaniami, a także z narzędziami ogrodniczymi i ich zastosowaniem. Udział w tworzeniu ogrodów szkolnych i prowadzenie w nich zajęć to zatem sprawdzona szansa na atrakcyjną lekcję przyrody, biologii, ekologii i ochrony środowiska.
 
Środki Funduszu w tegorocznym konkursie przeznaczone zostaną na zakup 35 tys.sadzonek roślin. Sadzeniem drzew i krzewów oraz pielęgnacja w placówkach oświatowych należy do dzieci i młodzieży. Koordynacją, organizacja i kontrolą zajmują się osoby wyznaczone przez Fundację. Organizatorzy akcji przewidują przeprowadzenie dwóch jej edycji: wiosennej do 28 lutego i jesiennej – do 31 sierpnia.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj