Reklama

AD1A FITE 2024 [09.07-21.08.24]

Gospodarka i samorząd

Reklama

AD3A wyzwania kontraktowe webinarium K. Babieracka [20.06-22.07.24]

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Dofinansowanie na oczyszczalnie i ścieki

Dofinansowanie na oczyszczalnie i ścieki

17.11.2014
portalkomunalny.pl
0

20 milionów euro na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych oraz systemów kanalizacji zbiorczej dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko. Ruszył nowy konkurs na dofinansowanie projektów z Funduszu Spójności.

Senackie poprawki do ustawy śmieciowej

Senackie poprawki do ustawy śmieciowej

12.11.2014
portalkomunalny.pl
0

Senat przyjął z 19 poprawkami nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, powstałą na bazie dwóch projektów poselskich.

Dofinansowanie z Funduszu Spójności

Dofinansowanie z Funduszu Spójności

06.11.2014
portalkomunalny.pl
0

10 mln euro na gospodarkę wodno-ściekową i po 5 mln euro na gospodarkę odpadami i ochronę powierzchni ziemi - można już składać wnioski o dofinansowanie projektów z Funduszu Spójności.

Decyzje traca ważność

Decyzje traca ważność

29.10.2014
portalkomunalny.pl
0

Ministerstwo Środowiska przypomina - 23 stycznia 2015 r. tracą ważność decyzje w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Polaków do ekologii skłaniają pieniądze

Polaków do ekologii skłaniają pieniądze

27.10.2014
portalkomunalny.pl
0

Polacy mają coraz większą świadomość konieczności ochrony środowiska naturalnego. Ponad 80 proc. przyznaje, że indywidualne zachowania konsumenckie są niezwykle istotne z punktu widzenia ochrony środowiska. Deklaracje te wciąż jednak nie mają wystarczającego odzwierciedlenia w praktyce. Dla Polaków w codziennym życiu priorytetem jest możliwość oszczędzenia pieniędzy, dobry wpływ ich działań na środowisko jest tylko dodatkową korzyścią.

Reklama

AD1C FITE 2024 [09.07-21.08.24]

Reklama

AD 1B DZIAŁKA ecoworki.pl WOOD RECYCLING

Portal Komunalny PLUS

Przejdź do PLUS
Reklama

AD2 wyzwania kontraktowe webinarium K. Babieracka [20.06-22.07.24]

Jeszcze więcej aktualności

Przejdź do Aktualności
css.php
Copyright © 2024