Gminy ze Śląska chcą doprecyzowania przepisów dotyczących gospodarki odpadami w Polsce. Zauważają, że brakuje m.in. jednoznacznej definicji “mieszkańca”.

Śląski Związek Gmin i Powiatów zwraca uwagę na konieczność uporządkowania dotychczasowych aktów prawnych dotyczących gospodarki odpadami, prowadzonej na terenie gmin wiejskich.

Stosowana w zarządzaniu odpadami ustawa o utrzymaniu czystości i porządku z dnia 13 września 1996 r.była już nowelizowana ponad 20 razy, wprowadzając wiele niejasności interpretacyjnych, a jednym z nich jest ustalenie właściwej definicji mieszkańca gospodarstwa domowego potrzebnej do uproszczenia poboru opłat za śmieci.

Dodatkowym utrudnieniem jest wymóg stosowania przepisów ordynacji podatkowej w zakresie zaliczania wpłat i rozliczania nadpłat, który przyczynia się do obciążania dodatkowymi kosztami samorządy gmin.

Sejmik województwa apeluje do rządu w sprawie odpadów

Członkowie związku zwracają także uwagę na zeszłoroczne zmiany wprowadzone do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które muszą zostać wprowadzone w gminach do dnia 06 września 2020 r.

Jako ważną zmianę przytaczają art 6 ust.3b dotyczący możliwości ustalania przez gminy wiejskie rzadszej częstotliwości odbierania komunalnych odpadów zmieszanych i bioodpadów. Obecnie funkcjonująca terminowość odbioru raz na 2 tygodnie z budynków wielolokalowych a raz na miesiąc z nieruchomości jednorodzinnych działa bardzo sprawnie, została także pozytywnie zaopiniowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Najgorsze jest to, że w rządzie i w ministerstwach większość się nie zna albo zna się teoretycznie….bardzo teoretycznie. Ponadto na tym poziomie to władze zachłystują się fajerwerkami. Prost przykład, to choćby w BDO tzw. elastyczna wyszukiwarka, co podkreślają na kazdym kroku, że coś takiego jest zaimplementowane do programu – a faktycznie to jest fajerwerk, mający niewielki wpływ na sprawność działania. BRAKUJE NATOMIAST PODSTAWOWYCH NARZĘDZI, CHOĆBY PROST EKSPORT DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO .
    Podobnie jest na poziomie samorządów. Mało który Radny, czy Burmistrz oraz Wójt wie coś więcej na temat odpadów, niż to że zrobiło się bardzo drogo. Ustalają przepisy durne, a dobrych nie egzekwują..
    Ale ani jedni, ani drudzy nie pytają sie praktyków… bo i jedni drudzy uważają firmy odpadowe za złodziejskie, mafijne, oszukańcze, itp….
    I niedługo mieszkaniec będzie płacił 50 zł, rząd bedzie tworzy poprawki do porpawek i będzie wprowadzał nowe kaucje i kary, a samorządowcy będą brnąc w idiotyczne zapisy SIWZ, tworzyć system bez wyobraźni pod dyktando np. Prezesów Spółdzielni Mieszkaniowych.

Skomentuj