Sejmowe komisje: samorządu terytorialnego oraz ochrony środowiska zarekomendują Sejmowi odrzucenie poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Sejm chciał, żeby  opłata za gospodarowanie odpadami była obliczana w oparciu o liczbę osób zamieszkujących nieruchomość. Tymczasem Senat zaproponował, by można było ustalać wysokość tej opłaty także w oparciu o inne wskaźniki, np. zużycie wody.

Komisje chcą też odrzucenia senackiej poprawki przewidującej, że dopiero w przypadku trzykrotnego nierozstrzygnięcia przetargów dotyczących wyboru prywatnego partnera, gmina będzie mogła sama utrzymywać lub eksploatować instalację do przetwarzania odpadów przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Sejm zaproponował, by już po pierwszym nierozstrzygniętym przetargu gmina mogła samodzielnie realizować takie zadania.

Sejmowe komisje  będą natomiast rekomendować przyjęcie 10 poprawek Senatu, mających głównie charakter redakcyjno-porządkujący.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w połowie maja br.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj