Właściwa gospodarka odpadami na obszarze gminy czy powiatu jest jednym z ważniejszych elementów ochrony środowiska. Powinna zapewniać odpowiedni poziom czystości, a stosowane działania i technologie unieszkodliwiania odpadów nie powinny stwarzać zagrożenia dla środowiska – przekonuje dr inż. Barbara Kozłowska z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, przewodnicząca Rady Programowej konferencji poświęconej „Selektywnej zbiórce, segregacji i recyklingowi odpadów”, organizowanej w dniach 24 i 25 marca 2011 r. w Szczecinie

– Podjęte działania muszą dążyć do tworzenia zintegrowanego systemu zapewniającego  kompleksowe zagospodarowanie odpadów. System powinien być przede wszystkim oparty na procesie minimalizacji powstawania odpadów z jednej strony, a z drugiej na maksymalnym ich wykorzystaniu. Z jednej strony jest to zjawisko społeczne, socjologiczne – co zrobić, aby każdy obywatel produkował coraz mniej odpadów, a z drugiej strony to rozbudowane zagadnienie techniczne, organizacyjne a także ekonomiczne – przekonuje dr inż. Barbara Kozłowska .

Nowoczesne, kompleksowe systemy gospodarki odpadami komunalnymi muszą być  tworzone w oparciu o selektywną zbiórkę i segregację odpadów. Selektywna zbiórka powinna objąć swym zasięgiem wszystkie strumienie odpadów. Odpady selektywnie zbierane muszą być dodatkowo dosegregowywane w stacjach segregacji odpadów w ramach tzw. „segregacji wtórnej”. Hamulcem rozwoju idei selektywnej zbiórki odpadów i ich „wtórnej segregacji” są problemy ze znalezieniem odbiorców wyselekcjonowanych surowców. Właśnie ta tematyka podejmowana będzie w trakcie III konferencji poświęconej „Selektywnej zbiórce, segregacji i recyklingowi odpadów”, organizowanej w dniach 24 i 25 marca 2011 r. w Szczecinie.

Celem tegorocznej konferencji jest przekazanie niezbędnej wiedzy na temat aspektów prawnych, praktycznych oraz organizacyjnych w zakresie selektywnej zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów. Prelegenci zastanowią się w szczególności nad zagadnieniami zagospodarowania odpadów w świetle nowych przepisów prawnych. Istotnym elementem spotkania będzie wyjazd techniczny do Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.

– Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w naszym spotkaniu, które już tradycyjnie będzie płaszczyzną wymiany poglądów i informacji dla praktyków, przedstawicieli administracji publicznej oraz naukowców zajmujących się nowoczesnymi systemami gospodarki odpadami komunalnymi – mówi dr inż. Barbara Kozłowska.

Organizatorami konferencją są: firma ABRYS oraz Miasto Szczecin.

Dodatkowych informacji na temat konferencji udzieli:
Alicja Senska, T. +48 61 655 81 23; e-mail: a.senska@abrys.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj