W Gorzowie Wielkopolskim trwa IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa “Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów – Optymalizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów w świetle nowych przepisów prawnych”.

Nowoczesne kompleksowe systemy gospodarki odpadami komunalnymi wdrażane w krajach wysoko rozwiniętych tworzone są w oparciu o selektywną zbiórkę i segregację odpadów. Korzyści wynikające z wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów to przede wszystkim redukcja masy i objętości odpadów kierowanych na składowiska, wyeliminowanie ze strumienia odpadów komunalnych substancji niebezpiecznych, zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz energii przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia. Uchwalona 1 lipca 2011 r. ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zobowiązuje gminy do prowadzenia między innymi selektywnej zbiórki odpadów oraz do utworzenia punktów selektywnego gromadzenia odpadów.

– Chcemy aby przedstawione podczas konferencji referaty, prowadzone dyskusje, pozwoliły Państwu na wybór najlepszych rozwiązań i znalezienie sposobów na przekonanie mieszkańców Waszych gmin o konieczności stosowania zachowań prośrodowiskowych, do których na pewno zaliczamy prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów "u źródła" – zaprasza dr inż. Barbara Kozłowska, opiekun naukowy konferencji.

W drugim dniu konferencji zaplanowany jest wyjazd techniczny do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Chróściku.

Organizatorem konferencji jest poznańska firma ABRYS.

Aby wziąć udział w bezpłatnej transmisji on-line należy zarejstrować się na stronie: http://www.abrys.konferencje.tvip.pl/formularz.php


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj