W czwartek po godz. 11 rozpoczęło się posiedzenie Senatu; w porządku obrad są między innymi ustawy: o ochronie odbiorców gazu i zamrażająca stawki taryf w roku 2022 oraz o obniżeniu VAT na żywność, paliwa i energię.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki poinformował, że w związku z sytuacją pandemiczną zdecydował o tym, że posiedzenie odbędzie się w formule hybrydowej i zostało wydłużone o jeden dzień – 4 lutego. Tego dnia izba ma zająć się zmianami w Prawie oświatowym; głosowania nad pozostałymi punktami mają się odbyć w pierwszej części posiedzenia.

Na początku obrad senatorowie w ramach akcji #We Remember, organizowanej na całym świecie dla uczczenia ofiar Holocaustu stanęli w milczeniu z kartkami z logo kampanii. Akcja ma związek z przypadającą 27 stycznia 77. rocznicą wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz.

Ustawa o ochronie odbiorców gazu

Uchwalona przez Sejm w końcu ubiegłego tygodnia ustawa o ochronie odbiorców gazu wyklucza możliwość podwyższenia cen i stawek taryfowych gazu w 2022 r. Przewiduje, że ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu, ustalonej na okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. Cena ta ma charakter ceny maksymalnej, co oznacza, że wobec odbiorców, którzy wcześniej zawarli umowę z dostawcą, przewidującą niższą cenę, stosuje się tę niższą cenę do czasu wygaśnięcia umowy. Sprzedawcy gazu, którzy nie zastosują się do obowiązku stosowania zamrożonych cen i stawek, będą podlegać karze pieniężnej w wysokości nie niższej niż 1 mln zł i nie wyższej niż 15 proc. przychodu.

Jednocześnie zakłada ona objęcie ochroną taryfową m.in. szpitali, szkół, żłobków, przedszkoli, domów dziecka, kościołów i związków wyznaniowych, noclegowni. Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie również automatycznie zostaną objęte taryfami. Zarządcy mają składać oświadczenia, w których deklarują, jaką część kupowanego przez nich gazu trafia na cele inne niż mieszkaniowe. Część ta będzie wyłączona z taryfowania.

Senat zajmie się też nowelą ustawy o VAT

Senat zajmie się też nowelą ustawy o VAT, która przewiduje czasowe obniżenie do zera stawek tego podatku na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa. Ustawa jest elementem tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0 i ma wejść w życie 1 lutego. Obniżone stawki VAT mają obowiązywać do 31 lipca 2022 r. Obniżenie stawki VAT do zera ma objąć takie produkty spożywcze – opodatkowane stawką 5 proc. – jak mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, niektóre napoje, np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne.

Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe

Izba zajmie się też – już w drugiej części posiedzenia, 4 lutego – nowelizacją ustawy Prawo oświatowe wzmacniającą rolę kuratora oświaty. Zgodnie z nowelizacją dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek – nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje – uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Kurator ma 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z procedury tej wyłączono organizacje harcerskie.

W noweli zapisano też, że jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia. Organ prowadzący będzie miał 14 dni na odwołanie dyrektora, jeżeli tego nie zrobi to powierzenie stanowiska dyrektora wygaśnie 14 dni po otrzymaniu wniosku. W nowelizacji nie przewidziano drogi odwołania się.

Inne ustawy

W porządku obrad znalazła się ponadto nowelizacja ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Nowe przepisy pozwolić mają na wypłatę dodatkowych środków rolnikom w ramach dopłat bezpośrednich już od kampanii 2022 r.

Senat zajmie się też nowelizacją ustawy dotyczącej procedur środowiskowych towarzyszących budowie elektrowni jądrowej. Jej celem jest to, by wniosek, jaki został złożony kilka lat temu przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe, był rozpatrywany na podstawie obecnych przepisów, a nie tych sprzed lat.

Czytaj więcej

Skomentuj