Azbest i wyroby azbestowe znajdujące się na terenie miasta Siedlce występują przede wszystkim w postaci płyt azbestowo – cementowych ułożonych na dachach budynków oraz płyt elewacyjnych, głównie w formie filarów międzyokiennych w budynkach wielorodzinnych.

Z przeprowadzonej w 2008 roku inwentaryzacji wyrobów azbestowych wynika , że na terenie miasta znajduje się 285 656,8 m2 wyrobów azbestowych, co stanowi 3142,2 ton. Obowiązek ustawowy usunięcia wyrobów azbestowych określony został na 2032 r.

Miasto Siedlce otrzymało dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie kosztów związanych ze zdjęciem, transportem i utylizacją wyrobów azbestu. Pozostałe koszty związane z wymianą pokrycia dachowego pozostają w gestii właściciela nieruchomości. Ze względu na ograniczoną ilość przyznanych środków, o udzieleniu dotacji decydować będzie data złożonego wniosku oraz stan techniczny wyrobów (zgodnie z posiadaną Inwentaryzacją wyrobów azbestowych na terenie miasta Siedlce, wykonaną w 2008 r.).

źródło: siedlce.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj