Za dwa lata w Siedlcach ma działać rozbudowana i zmodernizowana oczyszczalnia ścieków należąca do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Koszt inwestycji to prawie 56 mln zł.

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i  modernizacja systemu kanalizacyjnego m. Siedlce" współfinansowanego z Funduszu Spójności. Wykonawcą inwestycji jest Warbud S.A. z Warszawy.

Umowę na rozbudowę i przebudowę kanalizacji podpisali we wtorek, 12 października w imieniu siedleckiego PWiK prezes Adam Jończyk i członek Zarządu Jan Niedziółka oraz w imieniu Warbud S.A. dyrektor Grzegorz Maj. Podpisanie umowy odbyło się w Urzędzie Miasta w obecności prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego i jego zastępców Marty Sosnowskiej i Jarosława Głowackiego.

– W przetargu wzięło udział 13 firm z całego kraju, oferta warszawskiego Warbudu S.A. była najkorzystniejsza – powiedział prezes siedleckiego PWiK Adam Jonczyk. – Warto zaznaczyć, że przetarg został przeprowadzony bez żadnych protestów ze strony oferentów.

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni miejskiej w Siedlcach o projektowanej przepustowości 24 000 m3 na dobę zostanie przeprowadzona w oparciu o obecnie stosowaną technologię oczyszczania ścieków Bardenpho, zapewniającą wysoki stopień usuwania związków azotu i fosforu z uwzględnieniem zwiększonego napływu ładunku zanieczyszczeń w ściekach. Celem przedsięwzięcia jest spełnienie wymogów zawartych w dyrektywach UE oraz prawie polskim w zakresie jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika, przez co nastąpi zmniejszenie zanieczyszczenia wód rzeki Liwiec i ochrona cennych przyrodniczo terenów doliny Liwca leżących w obszarze Natura 2000. Rozbudowa oczyszczalni umożliwi dodatkowe podłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz zwiększy perspektywy rozwojowe Siedlec.

źródło: siedlce.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj