Od czerwca br. rusza program resocjalizacyjny przygotowany przez Fundację Nasza Ziemia i Centralny Zarząd Więziennictwa pt. „Skazani na ekologię”. Jego celem jest zaangażowanie skazanych przebywających w zakładach karnych oraz aresztach śledczych w całej Polsce do prostych działań na rzecz ochrony środowiska. Pierwszym wspólnie realizowanym zadaniem będzie udział więźniów w 13. edycji akcji „Sprzątanie Świata – Polska”, w ramach której będą likwidowane dzikie wysypiska śmieci, a następnie w ich miejsce będzie prowadzone zalesienie. Więźniowie swoją pracę, jako wolontariusze, zaoferują gminom oraz Lasom Państwowym. Fundacja Nasza Ziemia przygotowuje również projekt wprowadzenia we wszystkich zakładach karnych systemu selektywnej zbiórki. Samorządy zainteresowane współpracą z więźniami i włączeniem się w ich działanie na rzecz ochrony lokalnego środowiska proszone są o kontakt z Fundacją Nasza Ziemia: Dominik Dobrowolski, dominik@naszaziemia.pl.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj