Zakończyła się rozbudowa oczyszczalni ścieków w zakładzie Grupy Hortex w Skierniewicach. Inwestycja, warta łącznie ponad 13 mln zł, przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Skierniewicach i regionie.

Kompleksowa inwestycja była realizowana w latach 2001-2008 według projektu i z udziałem firmy PP-EKO. Projekt rozpoczął się budową zbiornika uśredniającego, stacji dekanterów i cedzenia mechanicznego. W 2005 r. zrealizowano I etap budowy podczyszczalni biologicznej w technologii oczyszczania ścieków z osadem czynnym i flotacją ciśnieniową.

Przedsięwzięcie było pierwszym w Polsce projektem wdrażającym nową technologię biologicznego oczyszczania ścieków FloFBR, która zapewniła mniejsze koszty budowy inwestycji w porównaniu z klasyczną technologią osadu czynnego oraz wysoką elastyczność instalacji oczyszczania. Przepustowość oczyszczalni po realizacji pierwszego etapu inwestycji wynosiła ok. 2500 m³/d.

W 2006 r. firma PP-EKO zaprojektowała i nadzorowała montaż instalacji (biofiltr) zapewniającej dezodoryzację oczyszczalni. Dzięki temu zmniejszyła się uciążliwość zakładu dla mieszkańców.

Pod koniec 2008 r. zakończono ostatni etap rozbudowy oczyszczalni w technologii FloFBR do wydajności 3600 m³/d, wynikającej z rosnącego przerobu warzyw i owoców. PP-EKO wraz z lokalną firmą budownictwa przemysłowego zrealizowała inwestycję w ciągu  4 miesięcy, nieblokując pracy zakładu w sezonie przerobu.

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, miejska oczyszczalnia ścieków została w znacznym stopniu odciążona od zanieczyszczeń przemysłowych. Zwłaszcza, że w zakładzie prowadzone są obecnie prace nad zmianami w procesach technologicznych, które umożliwią ograniczenia ilości ścieków bez pogarszania ich jakości.

Wartość wszystkich etapów inwestycji z lat 2003-2008 to łącznie ponad 13 mln zł. Inwestycja była finansowana w całości ze środków własnych.

Źródło: PPK-EKO

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj