1 / 44

W konferencji Abrys na temat odorów w gospodarce komunalnej w Gdańsku wzięło udział 110 uczestników – przedstawicieli świata nauki, inspekcji środowiska, organów samorządowych i świata biznesu. Oprócz merytorycznych dyskusji, w programie wydarzenia znalazł się także m.in. wyjazd techniczny.

Podczas konferencji przedstawione zostały m.in. obowiązujące w wybranych krajach Europy oraz w Polsce, a także planowane na poziomie krajowym, przepisy prawne w kwestii odorów. Zwrócono szczególną uwagę na konkluzje BAT oraz obecnie przygotowywany Projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej.

Specjaliści i praktycy podczas swoich wystąpień scharakteryzowali m.in. źródła emisji odorów, metody ich pomiarów oraz dostępnych na rynku rozwiązań technicznych, które pomagają ograniczyć problem uciążliwości zapachowej w najbliższym otoczeniu zakładów gospodarki komunalnej.

Prezentowane podczas czterech sesji referaty cechowały się aktualnym i praktycznym wymiarem, a ich zwieńczeniem były cztery panele dyskusyjne, w których m.in. naukowcy, przedstawiciele inspekcji środowiska i Urzędu Miasta Gdańska oraz branży odpadowej i wodno-ściekowej dyskutowali o potrzebie stworzenia kompleksowych rozwiązań prawnych w zakresie odorów, zasadności stosowania wybranych metod pomiarów związków zapachowo czynnych, skuteczności stosowanych metod ograniczania emisji odorów oraz – w przypadku konfliktowych sytuacji odorowych – konieczności dialogu i transparentności w zakresie informacji i działań podejmowanych w celu ograniczania uciążliwości zapachowej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj