Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listy rankingowe projektów, listy projektów wybranych do dofinansowania oraz list projektów rezerwowych w ramach Działania “Czyste powietrze i odnawialne źródła energii” Priorytet V. Środowisko RPO WSL.

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania dla gmin powyżej 50 tys. mieszkańców związana jest z rezygnacją z realizacji projektu Gminy Świętochłowice pn. "Podniesienie jakości powietrza na terenie Miasta Świętochłowice poprzez kompleksową termomodernizację budynku OSiR Skałka wraz z instalacją kolektorów słonecznych", zaś aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania dla gmin poniżej 50 tys. mieszkańców związana jest z rezygnacją z realizacji projektu Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez termomodernizację budynków przewiązki, COP i Pergoli oraz modernizację gospodarki cieplnej kotłowni centralnej Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój WORR".

Zaktualizowane listy można znaleźć tutaj.

źródło: rpo.slaskie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj