W czwartek 14 stycznia br. na terenie Myszkowskich Zakładów Wodociągów i Kanalizacji nastąpiło uroczyste otwarcie Powiatowej Słonecznej Suszarni Osadów Ściekowych.

ZWiK na suszarnię pozyskał 2 mln 283 tys. zł w formie pożyczki bezzwrotnej od warszawskiego Eko-Funduszu, pozostała potrzebna kwota 968 tys. zł to kredyt udzielony przez BOŚ oraz WFOŚiGW. Pozostała kwota 616 tys. zł to wkład własny ZWiK w Myszkowie.

Suszarnia jest ekologicznym obiektem wykorzystującym wyłącznie energię słoneczną do suszenia wytworzonych na oczyszczalni osadów ściekowych. W wyniku realizacji zadania planowane jest stworzenie warunków do wysuszenia całej masy osadu w oczyszczalni w Myszkowie do końca 2010 r.

Dzięki promieniowaniu słonecznemu oraz ciepłu odzyskanemu ze ścieków możliwe będzie odparowanie z osadów ok. 1337 ton wody dzięki czemu pierwotna masa osadów równa 2 300 ton zmniejszy się do 963 ton. Średnie zużycie energii elektrycznej na odparowanie l tony wody wynosić będzie ok. 24 kWh przy użyciu wyłącznie energii słonecznej oraz 70 kWh przy wspomaganiu procesu pompami ciepła. W przypadku zastosowania suszarni konwencjonalnej ilość potrzebnej energii wyniosłaby ok. 800 kWh na każdą tonę odparowanej wody.

Osady z Myszkowa nie zawierają nadmiernych ilości metali, więc ciężkich głównym kierunkiem ich wykorzystania będzie rolnictwo. Alternatywnym kierunkiem będzie współspalanie osadów przez lokalny Zakład Energetyki Cieplnej. 

źródło: myszkow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj