Promocja alternatywnych źródeł energii to główny cel rejsu łodzi „Solarek” napędzanej energią słoneczną, który rozpoczął się 1 lipca br. w Krakowie a zakończy 29 lipca br. w Gdańsku. Jego uczestnicy Przemysław Witkowski z WFOŚiGW w Łodzi oraz Radosław Wilczak, dziennikarz radiowy przez cztery tygodnie pokonają 900 km Wisłą. Cumując do mijanych po drodze miast m.in. Sandomierza, Kazimierza Dolnego, Warszawy i Bydgoszczy będą promować innowacyjne rozwiązania techniczne wykorzystujące odnawialne źródła energii. Żeglarze namawiać też będą władze lokalne i samorządy do ekologicznych inwestycji, wykorzystujące energooszczędne systemy energetyczne oraz instalację OZE. Słoneczna łódź (dwa pływaki o długości 6 m) porusza się dzięki ogniwom fotowoltaicznym umieszczonym na jej dachu. Zespół 14 ogniw produkuje prąd, który następnie napędza dwa silniki elektryczne. Organizatorem rejsu jest WFOŚiGW w Łodzi.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj