Podziemne pojemniki w 127 miejscach mogą się pojawić we Wrocławiu. W przyszłym tygodniu spółka Ekosystem odpowiedzialna za gospodarkę odpadami w tym mieście, otworzy oferty w przetargu na opracowanie koncepcji nowego systemu.

Jak informuje spółka, dziś na terenie Wrocławia znajdują się jedynie pojedyncze podziemne pojemniki – dwa zamontowano w 2010 r. w Przejściu Garncarskim, jeden kolejny zlokalizowany jest na placu Nowy Targ, przy czym wykorzystywany jest on głównie przy okazji organizowania imprez okolicznościowych (np.: jarmarków) na płycie placu.

Są jednak plany, żeby pojemników podziemnych przybyło i to dużo. Spółka Ekosystem ogłosiła bowiem przetarg w tej sprawie. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez wykonawcę koncepcji dotyczącej lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenach gminnych znajdujących się w obrębie 127 wstępnie wytypowanych lokalizacji. Otwarcie ofert zaplanowano na poniedziałek 8 stycznia.

Czytaj więcej

Skomentuj