Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Sochaczewa prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Marek Pokora, przedstawił informację dotyczącą działań bieżących spółki oraz realizowanych przez ZWiK inwestycji.

Działania inwestycyjne związane są przede wszystkim z projektem poprawy gospodarki wodno – ściekowej miasta, na który spółka uzyskała wstępnie około 100 milionów złotych pieniędzy unijnych. Ostatecznego potwierdzenia ze strony Komisji Europejskiej jeszcze nie ma, jednak, jak zaznaczył Marek Pokora, wszystko jest na dobrej drodze, a brakujące dokumenty były w terminie uzupełniane.

Bieżące działania inwestycyjne także przebiegają planowo. Rozstrzygnięto już przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Gawłowskiej (wykonanie tej inwestycji jest przyspieszone w związku z decyzją starosty o modernizacji drogi) oraz budowę kolektora ściekowego z Chodakowa do oczyszczalni w Trojanowie i dwóch osadników przy ulicy Parkowej i Młynarskiej. Koszt pierwszej inwestycji (Gawłowska) to około 2,4 mln złotych, druga pochłonie około 12 milionów. Z rozpoczęciem kompleksowej rozbudowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej ZWiK musi poczekać na ostateczną decyzję Komisji Europejskiej.

Ponadto spółka realizuje swój wieloletni program rozwoju urządzeń wodociągowych i sanitarnych. W jego ramach w ubiegłym roku wybudowano odcinek wodociągu w ulicy Traugutta, który obecnie, w związku z modernizacją ulicy, został zakończony. Kolejna inwestycja to budowa wodociągu na terenie dawnych zakładów Chemitex – wykonano ją za pieniądze Banku Ochrony Środowiska (kredyt inwestycyjny). Konieczne jest zaopatrzenie w wodę przedsiębiorców prowadzących tam swoją działalność. Ten obszar miasta zostanie wkrótce włączony do kanalizacji sanitarnej, dzięki projektowanemu kolektorowi z ulicy Parkowej.

Kolejne zadanie to realizacja wodociągu w ulicy Rozlazłowskiej, łączącego Bzurę ze stacją wodociągową przy ulicy Płockiej, wykonano także wodociąg w ulicy Królewskiej w Chodakowie i części ulicy Chodakowskiej. Co roku wykonywanych jest od 2 do 3 kilometrów nowej sieci wodociągowej. Ma to na celu uporządkowanie przestarzałego systemu, gdzie wodociągi przebiegały od nieruchomości do nieruchomości a nie dochodziły do budynków bezpośrednio z urządzeń zasilających. Ten system został już uporządkowany między innymi w okolicach ulic Towarowej, Sienkiewicza i Łuszczewskich. ZWiK na bieżąco buduje też wodociągi i kanalizację w miejscach, w których jej do tej pory nie było, realizując projekt którego rozpoczęcie było finansowane ze środków ZPORR. Teraz Zakład kontynuuje go w ramach własnych środków.

źródło: sochaczew.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj