Park Północny w Sopocie przejdzie gruntowne zmiany i do czerwca 2019 r. zmieni się nie do poznania – powstaną nowe ścieżki, oświetlenie, mała architektura, pole do gry w boule i przestrzeń do ekspozycji artystycznych. Najciekawiej zapowiada się odkrycie i udostępnienie odpoczywającym Potoku Grodowego.

W sąsiedztwie Parku Północnego w Sopocie, przy ul. Goyki 1-3 zlokalizowany jest zabytkowy zespół willowo-parkowy. Miasto zdecydowało o jego adaptacji na nowoczesną bibliotekę dla dzieci oraz „artinkubator”, czyli przestrzeń dla młodych sopockich artystów. Planowana rewitalizacja parku realizowana będzie w ścisłym związku z tym projektem.

W parku wybudowany zostanie nowy układ ścieżek spacerowych, które zyskają świeżą nawierzchnię oraz szerokie wejście od ul. Goyki. W rejonie Teatru na Plaży i klubu Sfinks powstaną przestrzenie publiczne otoczone zielenią, umożliwiające m.in. organizację wydarzeń i wystaw w ramach „artinkubatora”, a na co dzień służące jako miejsca rekreacji.

Wymienione zostaną elementy małej architektury – ławki i kosze na śmieci. Projektowany też jest nowy układ oświetlenia parkowego wraz z wymianą latarni parkowych. Parkowa zieleń zyska nowe rośliny ozdobne. Nowością będzie specjalne pole do gry w boule.

Najciekawszą zmianą ma być odkrycie Potoku Grodowego. Teren Parku Północnego i jego otoczenie to obszary bardzo cenne przyrodniczo, dlatego miasto zdecydowało, aby w ramach większego projektu związanego z przebudową układu drogowego i miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych, przebudować koryto potoku oraz dojście do użytku ekologicznego Wąwozy Grodowe.

Potok zostanie przebudowany od torów kolejowych do plaży, a na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Mamuszki zostanie odkryty. Płynący w otoczeniu specjalnie zaprojektowanej zieleni rzeczka, z ciekawymi elementami małej architektury wokół, będzie nowym atrakcyjnym miejscem do odpoczynku dla mieszkańców i turystów.

Sopot wzbogaci się także o inny teren zielony – uporządkowany zostanie bowiem cenny przyrodniczo obszar wokół Wąwozów Grodowych. Będzie bardziej dostępny dzięki wykonaniu nowego dojścia.  Pozostałe prace w ramach tego dużego projektu polegać będą na przebudowie infrastruktury naziemnej i podziemnej, oświetlenia oraz modernizacji nawierzchni ulic: Haffnera, Wosia Budzysza i Powstańców Warszawy.

Rewitalizacja Parku Północnego oraz modernizacja ulic wraz przebudową koryta Potoku Grodowego uzyskały dofinansowanie unijne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Prace powinny zakończyć się  w połowie 2019 r.

Czytaj więcej

Skomentuj